29 червня 2017 р.
Турбота про людей - професійний обов’язок!

Про роботу відділення виконавчої дирекції Фонду в м. Ніжині Чернігівської області щодо соціального захисту працюючих розповідає начальник відділення Андрій Бондаренко:

«Людина, її життя і здоров'я є найвищою соціальною цінністю. Кожний громадянин має право на належні безпечні і здорові умови праці.

Із Закону України «Про охорону праці» випливає, що створення цих умов покладається на роботодавця, який з цією метою має забезпечити функціювання СУОП (системи управління охороною праці), що передбачає порядок реалізації основних задач забезпечення охорони праці на конкретному підприємстві та обов'язки посадових осіб щодо їх реалізації і поширюється на всі структурні підрозділи підприємства та служби.

Основною передумовою підвищення захищеності людини під час виконання нею трудових обов'язків є постійне визначення ризиків та вирішення проблем виробничої безпеки.

Серед пріоритетних завдань відділення виконавчої дирекції Фонду є проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих та небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози здоров'ю застрахованих, спричинених умовами праці.

Відділення виконавчої дирекції Фонду в м. Ніжині Чернігівської області обслуговує страхувальників м. Ніжина, Ніжинського, Носівського, Куликівського та Ічнянського районів. На обліку у відділенні перебуває 2462 юридичних та 5876 фізичних осіб - платників єдиного соціального внеску.

З метою виконання статутних завдань щодо проведення профілактичних заходів працівники відділення використовують всі повноваження і можливості, передбачені законодавчими та нормативно-правовими актами. Слід зазначити, що цілеспрямована робота спеціалістів відділення в цьому напрямі дає свої результати. Як свідчить аналіз, спостерігається стійка тенденція до зменшення виробничого травматизму. У 2016 році у відділенні зареєстровано 16 нещасних випадків на виробництві, з них один із смертельним наслідком (в 2012 році було 22 нещасні випадки, 2013 році – 13 випадків, 2014 році -14 випадків, з них один смертельний, в 2015 році - 20 нещасних випадків, з них один смертельний). За чотири місяці цього року зареєстровано 4 нещасні випадки.

Робота страхового експерта з охорони праці відділення на підприємствах - це одна з ефективних форм впливу на поліпшення стану охорони праці, стимулювання до впровадження нових безпечних технологій виробництва, поліпшення безпеки та гігієни праці. В умовах дії мораторію на проведення перевірок страхувальників працівникам відділення стало важливо підтримувати із підприємствами - страхувальниками партнерські, ділові стосунки без використання адміністративного впливу. Деякі керівники неохоче запрошують страхових експертів до себе на підприємство, не усвідомлюючи того, що Фонд не є контролюючим та каральним органом, а лише надає методичну допомогу в організації ефективної роботи служби охорони праці підприємства.

Важливу роль надаємо проведенню аналізу стану охорони праці на підприємстві під час розслідування нещасного випадку, для того щоб у майбутньому усунути ризики, які привели до негативних наслідків.

Працівники відділення виконавчої дирекції Фонду в м. Ніжині також підвищують ефективність інших напрямів профілактичної роботи щодо попередження виробничого травматизму, зокрема, проводиться детальний аналіз травматизму (причини, наслідки, попередження в майбутньому); постійно розміщується інформація про вимоги законодавства з охорони праці в ЗМІ; проводиться розсилання матеріалів з питань охорони праці на електронні адреси страхувальників; береться участь у засіданнях «круглих столів», семінарах, нарадах; у комісіях з питань охорони праці та постійно діючих комісіях з перевірки знань працівників з питань охорони праці; в опрацюванні та впровадженні системи управління охороною праці (СУОП) на підприємствах районів. Під час участі в таких заходах розповсюджуються інформаційні листки, пам'ятки, нормативно-правові акти з питань охорони праці, інша друкована література. Поширюється позитивний досвід роботи підприємств, на яких велика увага приділяється охороні праці та безпеці працюючих.

Серед таких підприємств можна відмітити Ніжинську дистанцію сигналізації та зв'язку, ПрАТ «Куликівське молоко», ТОВ АФ «Нива 2008» Носівського району.

Одним з дієвих заходів профілактики нещасних випадків та професійних захворювань є процес їх розслідування. Метою кожного розслідування є встановлення причин, що призвели до нещасного випадку чи професійного захворювання. Правильне встановлення причини настання нещасного випадку і якісна реалізація заходів по її усуненню може стати запорукою того, що в майбутньому такий випадок не повториться. Під час розслідування комісією спільно зі службою з охорони праці розробляються такі заходи, які дійсно спрямовані на запобігання виробничому травматизму. Обов'язковою процедурою також являється ефективний контроль за виконанням розроблених заходів.

Проведений моніторинг нещасних випадків, які сталися в останні роки, вказує на те, що основними причинами переважно є організаційні. Це: невиконання вимог інструкцій з охорони праці, допуск до робіт з підвищеною небезпекою без навчання та перевірки знань з питань охорони праці, порушення технологічного процесу, особиста необережність. Основним видом подій стали: падіння потерпілих з висоти, під час пересування, дорожньо-транспортні пригоди.

Характерними порушеннями законодавства про охорону праці роботодавцями є: відсутність контролю за станом охорони праці на підприємстві, формальний підхід до проведення навчання, інструктажів, перевірки знань працівників, прийняття на роботу працівників без медичних оглядів, залучення до роботи працівників не за спеціальністю (професією), незабезпечення працівників засобами індивідуального захисту, мізерні виділення коштів на охорону праці.

Найважливішою та суттєвою частиною базового Закону є забезпечення соціального захисту потерпілого від нещасного випадку на виробництві. У відділенні виконавчої дирекції Фонду м. Ніжині обліковується 966 справ про страхові випадки. У 2016 році відшкодовано страхових виплат на загальну суму 6 млн. 230 тис. гривень.

У відділенні приділяється необхідна увага відновленню здоров'я та працездатності потерпілих. Для надання оперативної медичної допомоги потерпілим відділенням укладені угоди з лікарнями та аптеками м. Ніжина, Ніжинського, Ічнянського, Куликівського та Носівського районів. У 2016 році потерпілим надані медико-соціальні послуги на загальну суму 570 тис. гривень. За індивідуальними програмами реабілітації 9 чоловік пройшли оздоровлення в санаторно-курортних закладах України.

Не залишаються на одинці зі своїми проблемами і потерпілі, які вимушено змінили місце проживання. Так, на сьогодні до відділення звернулося із заявами про продовження виплат та вже їх отримують 89 осіб. Треба зауважити, що всі заяви таких потерпілих розглядаються працівниками відділення в оперативному порядку. Перелік необхідних документів для таких громадян скорочено. Працівники відділення приділяють особливу чуйність до цієї категорії людей, які опинилися в скрутній життєвій ситуації, співпереживають, намагаються підтримати та розрадити в їхній біді.

У широкому спектрі проблем, пов'язаних з інвалідністю, кошти - не завжди основна проблема. Люди потребують спілкування, залучення до різних сфер громадського життя. Щорічно працівниками відділення проводиться цілий ряд заходів для інвалідів праці. Особлива увага під час їх проведення приділяється потерпілим, які позбавлені можливості пересуватися, тому наші працівники відвідують інвалідів праці за місцем їхнього проживання. Проводиться роз'яснювальна робота серед потерпілих на виробництві, членів їх сімей щодо соціального захисту, відшкодування шкоди, заподіяної працівникові внаслідок ушкодження його здоров'я, порядку проведення індексації страхових виплат, надання медичної, професійної та соціальної реабілітації. Уже стало традицією залучати потерпілих до участі у Всеукраїнській спартакіаді серед інвалідів праці «Сила духу». Наші представники неодноразово були переможцями та призерами обласних змагань.

Підводячи підсумки, хочеться запевнити, що кожний фахівець відділення виконавчої дирекції Фонду в м. Ніжині робить свій вагомий внесок у добру справу захисту працюючих та людей з обмеженими можливостями та здатний вирішувати поставлені перед ним завдання в повному обсязі.

І наостанок хочеться побажати всім безпечних умов праці, а потерпілим - швидшої реабілітації та повернення до роботи».Інтернет-лінія "Запобігання проявам корупції"