Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

До звичайного дизайну

Початок - Прес-центр - Новини

18 травня 2017 р.
Безпечні умови праці – це життя та здоров’я працівників

Про аналіз виробничого травматизму та безпечні умови праці працівників розповідає начальник відділення виконавчої дирекції Фонду у м. Коростені Житомирської області Анатолій Клименко:

«28 квітня в Україні щорічно відзначають День охорони праці. Цього року Всесвітній день охорони праці проходив під девізом: «Удосконалення збору та використання даних про безпеку та гігієну праці».

Мабуть, ця тематика вибрана не випадково. Статистика свідчить, що співвідношення показників загального травматизму і травматизму зі смертельними наслідками в Україні не відповідає закономірностям, що є у світі. Частота випадків смертельного травматизму в Україні вища і становить майже 7% від загальної кількості травмованих, водночас як у країнах Заходу вона дорівнює 0,08–0,12%. Це можна пояснити не реєструванням значної кількості виробничих травм. Крім того, у статистиці виробничого травматизму не враховано осіб, які працювали за цивільно-правовими угодами, оскільки ці показники потрапляють у категорію випадків, не пов'язаних з виробництвом.

Необхідність об'єктивної оцінки умов праці за факторами небезпеки зумовлена в Україні законодавчою нормою, яка зобов'язує роботодавця інформувати працівників про умови праці на робочому місці, в яких вони здійснюватимуть чи здійснюють трудову діяльність, про всі небезпечні та шкідливі виробничі фактори, що реально чи потенційно можуть впливати на них і спричиняти відповідні негативні наслідки, загрожувати їхньому життю та здоров'ю.

Систематичний і достовірний збір даних про стан охорони праці та травматизм на виробництві є об'єктивним підґрунтям для здійснення аналізу всіх аспектів травматизму й розроблення фахівцями заходів з профілактики на рівні підприємств, регіонів і держави. Оптимізація та підвищення точності збору даних з використанням новітніх інформаційних систем дасть змогу чіткіше визначати пріоритети в державній політиці у сфері охорони праці, раціонально використовувати людські та матеріальні ресурси й підвищувати рівень безпеки на виробництві.

Не є винятком з цієї статистики і аналіз виробничого травматизму по м. Коростеню та району, якщо порівняти кількість нещасних випадків і випадків зі смертельним наслідком протягом останніх 5 років, то бачимо, що кількість нещасних випадків – 55, з них – 4 зі смертельним наслідком, що становить – 7,3% від загальної кількості травмованих.

Також не поодинокі випадки, коли розслідування не проводиться у зв'язку з тим, що працівники працюють на умовах цивільно-правого договору, і не підпадають під дію Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.

У статтях 13 та 14 Закону України «Про охорону праці» визначено відповідальність роботодавців і працівників, тим самим передбачено взаємну залежність та зацікавленість кожної із сторін соціального партнерства у формуванні безпеки праці. Зокрема, роботодавець зобов'язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці. Працівники, в свою чергу, мають дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров'я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства, знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту.

Проте, важко змусити працівника дотримуватися правил безпеки, його потрібно навчити і мотивувати. У цьому допоможе система внутрішнього стимулювання охорони праці. Механізм фінансової мотивації працюючих може бути закріплений у колективному договорі, в якому відображається, як приклад, система стимулювання та матеріальної відповідальності працівників за стан охорони праці на підприємстві. Йдеться не тільки про покарання за порушення правил безпеки (штрафи, позбавлення премії, дисциплінарне покарання), а й про види заохочень за сумлінне ставлення та вирішення питань з охорони праці - це відповідна оплата праці, премії, винагороди для тих, хто тривалий час працює без травм і аварій, не допускає порушень правил та норм особистої та колективної безпеки, бере активну участь у здійсненні заходів щодо підвищення рівня охорони праці на підприємстві.

Методи пропаганди безпечної праці (використання наочної агітації, методів переконання, стимуляції) також скеровані на посилення мотивації працівника до безпечної праці та підвищення його професійного рівня.

Тільки тоді, коли працівник повірить, що безпека його праці є однією з ключових цінностей підприємства, це стане одним із мотивів його безпечної поведінки.

У свою чергу, роботодавець має чітко усвідомити, що виробничий травматизм не може бути супутником бізнесу, економічного та соціального розвитку держави.

Тільки комплексний підхід до шляхів вирішення проблем охорони праці на підприємствах та організаціях сприятиме попередженню факторів виробничого ризику, регулюванню процесів збереження життя і здоров'я працюючих громадян, профілактиці виробничого травматизму в цілому».


Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України