Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

До звичайного дизайну

Початок - Прес-центр - Новини

16 травня 2017 р.
Профілактика нещасних випадків – спільна турбота

Про виконання основних статутних завдань розповідає начальник відділення виконавчої дирекції Фонду у м. Каневі Черкаської області Валентина Гаращенко:

«Відділення виконавчої дирекції Фонду у м. Каневі Черкаської області здійснює свою діяльність у відповідності до основних принципів державного соціального страхування, окреслених Законом України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».

З метою запобігання виробничому травматизму у відділенні виконавчої дирекції Фонду розробляється Програма поліпшення стану безпеки, гігієни та виробничого середовища, яка є невід'ємною частиною регіональної програми. Поєднання зусиль місцевих органів влади, відділення виконавчої дирекції Фонду, інших органів дає можливість ефективніше впливати на стан профілактичної роботи в м. Каневі та Корсунь-Шевченківському районі.

Аналіз свідчить, що роботодавці стали більш вимогливо ставитися до вирішення проблем охорони праці, адже кількість виявлених порушень з кожним роком зменшується, як, до речі, зменшуються випадки виробничого травматизму. Ефективність профілактичної роботи залежить також і від наявності у страхувальників необхідної нормативно-правової бази, в чому велика допомога надається відділенням. Щотижня, за погодженим з райдержадміністрацією графіком, у відділенні працює консультаційний пункт з охорони праці, за 2016 рік надано 366 консультацій керівникам, спеціалістам з охорони праці, приватним підприємцям, які використовують найману працю. З початку року серед страхувальників розповсюджено 825 одиниць нормативно-правових актів, тематичних плакатів, підручників, інструктивних матеріалів, попереджувальних знаків, пам'яток та іншої літератури.

Під час відвідування підприємств основна увага приділяється системі управління охороною праці (СУОП). Адже головна мета СУОП - створення здорових, безпечних і високопродуктивних умов праці, покращення виробничого побуту, запобігання травматизму і професійним захворюванням. У 2016 році спеціалістами відділення взято участь в опрацюванні та впроваджені системи управління охороною праці на 93 підприємствах.

Не залишається поза увагою відділення і така форма профілактичної роботи, як проведення семінарів зі спеціалістами з охорони праці, нарад, засідань «круглого столу», інформування громадськості через місцеві засоби масової інформації. За 2016 рік проведено 74 таких заходи.

Слід відзначити, що належним чином здійснюються профілактичні заходи з охорони праці у АТ «Канівський маслосирзавод», Канівська ЦРЛ, Корсунь-Шевченківська дистанція колії, Корсунь-Шевченківська ЦРЛ, ПАТ ВО «Восход» та ін.

На жаль, є і ряд проблемних підприємств, де стану охорони праці не приділяється належна увага. З такими підприємствами необхідно продовжувати працювати. На засіданні рад з безпечної життєдіяльності постійно заслуховуються керівники та спеціалісти з охорони праці підприємств, де сталися нещасні випадки. А відділенням виконавчої дирекції Фонду надається допомога в розробленні профілактичних заходів щодо підвищення безпеки виробництва та комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці на підприємствах.

Зрозуміло, що нещасний випадок на виробництві може статись з багатьох причин і не лише організаційного характеру чи технічних, а й так би мовити, завдяки «людському фактору». Однак, поза увагою працівників відділення не залишаються потерпілі на виробництві від нещасного випадку чи професійного захворювання. Періодично організовуємо зустріч потерпілих на виробництві з начальником управління виконавчої дирекції Фонду в області або його заступниками. Потерпілі на виробництві отримують відповіді не лише на свої запитання, а й інформуються про стан справ у відділенні виконавчої дирекції Фонду. Такі зустрічі вже стали традицією.

Не відчувають себе забутими й інваліди І групи трудового каліцтва, яких працівники відділення відвідують за їх місцем проживання і надають допомогу у вирішенні нагальних проблем соціального характеру.

Станом на 01.03.2017 року у відділенні зареєстровано 2804 платників страхових внесків, в т.ч. 1007 – юридичних осіб, 1797 – фізичних осіб, які використовують найману працю. Важливим в роботі зі страхувальниками ми вважаємо і моральний, заохочувальний стимул. За окремим планом спільно з Канівською райдержадміністрацією та міськвиконкомом проводяться заходи до Всесвітнього дня охорони праці. Проводяться конкурси на кращого спеціаліста з охорони праці серед підприємств м. Канева і Канівського району, на відзнаку «За вагомий внесок в охорону праці» та восени – конкурс на кращого спеціаліста з охорони праці серед підприємств АПК.

Відділення виконавчої дирекції Фонду в м. Каневі робить все можливе, щоб своєчасно та якісно виконувати статутні завдання Фонду, забезпечити умови для повернення потерпілих до нормальної життєдіяльності та активного способу життя».


Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України