16 травня 2017 р.
Профілактика нещасних випадків – спільна турбота

Про виконання основних статутних завдань розповідає начальник відділення виконавчої дирекції Фонду у м. Каневі Черкаської області Валентина Гаращенко:

«Відділення виконавчої дирекції Фонду у м. Каневі Черкаської області здійснює свою діяльність у відповідності до основних принципів державного соціального страхування, окреслених Законом України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».

З метою запобігання виробничому травматизму у відділенні виконавчої дирекції Фонду розробляється Програма поліпшення стану безпеки, гігієни та виробничого середовища, яка є невід'ємною частиною регіональної програми. Поєднання зусиль місцевих органів влади, відділення виконавчої дирекції Фонду, інших органів дає можливість ефективніше впливати на стан профілактичної роботи в м. Каневі та Корсунь-Шевченківському районі.

Аналіз свідчить, що роботодавці стали більш вимогливо ставитися до вирішення проблем охорони праці, адже кількість виявлених порушень з кожним роком зменшується, як, до речі, зменшуються випадки виробничого травматизму. Ефективність профілактичної роботи залежить також і від наявності у страхувальників необхідної нормативно-правової бази, в чому велика допомога надається відділенням. Щотижня, за погодженим з райдержадміністрацією графіком, у відділенні працює консультаційний пункт з охорони праці, за 2016 рік надано 366 консультацій керівникам, спеціалістам з охорони праці, приватним підприємцям, які використовують найману працю. З початку року серед страхувальників розповсюджено 825 одиниць нормативно-правових актів, тематичних плакатів, підручників, інструктивних матеріалів, попереджувальних знаків, пам'яток та іншої літератури.

Під час відвідування підприємств основна увага приділяється системі управління охороною праці (СУОП). Адже головна мета СУОП - створення здорових, безпечних і високопродуктивних умов праці, покращення виробничого побуту, запобігання травматизму і професійним захворюванням. У 2016 році спеціалістами відділення взято участь в опрацюванні та впроваджені системи управління охороною праці на 93 підприємствах.

Не залишається поза увагою відділення і така форма профілактичної роботи, як проведення семінарів зі спеціалістами з охорони праці, нарад, засідань «круглого столу», інформування громадськості через місцеві засоби масової інформації. За 2016 рік проведено 74 таких заходи.

Слід відзначити, що належним чином здійснюються профілактичні заходи з охорони праці у АТ «Канівський маслосирзавод», Канівська ЦРЛ, Корсунь-Шевченківська дистанція колії, Корсунь-Шевченківська ЦРЛ, ПАТ ВО «Восход» та ін.

На жаль, є і ряд проблемних підприємств, де стану охорони праці не приділяється належна увага. З такими підприємствами необхідно продовжувати працювати. На засіданні рад з безпечної життєдіяльності постійно заслуховуються керівники та спеціалісти з охорони праці підприємств, де сталися нещасні випадки. А відділенням виконавчої дирекції Фонду надається допомога в розробленні профілактичних заходів щодо підвищення безпеки виробництва та комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці на підприємствах.

Зрозуміло, що нещасний випадок на виробництві може статись з багатьох причин і не лише організаційного характеру чи технічних, а й так би мовити, завдяки «людському фактору». Однак, поза увагою працівників відділення не залишаються потерпілі на виробництві від нещасного випадку чи професійного захворювання. Періодично організовуємо зустріч потерпілих на виробництві з начальником управління виконавчої дирекції Фонду в області або його заступниками. Потерпілі на виробництві отримують відповіді не лише на свої запитання, а й інформуються про стан справ у відділенні виконавчої дирекції Фонду. Такі зустрічі вже стали традицією.

Не відчувають себе забутими й інваліди І групи трудового каліцтва, яких працівники відділення відвідують за їх місцем проживання і надають допомогу у вирішенні нагальних проблем соціального характеру.

Станом на 01.03.2017 року у відділенні зареєстровано 2804 платників страхових внесків, в т.ч. 1007 – юридичних осіб, 1797 – фізичних осіб, які використовують найману працю. Важливим в роботі зі страхувальниками ми вважаємо і моральний, заохочувальний стимул. За окремим планом спільно з Канівською райдержадміністрацією та міськвиконкомом проводяться заходи до Всесвітнього дня охорони праці. Проводяться конкурси на кращого спеціаліста з охорони праці серед підприємств м. Канева і Канівського району, на відзнаку «За вагомий внесок в охорону праці» та восени – конкурс на кращого спеціаліста з охорони праці серед підприємств АПК.

Відділення виконавчої дирекції Фонду в м. Каневі робить все можливе, щоб своєчасно та якісно виконувати статутні завдання Фонду, забезпечити умови для повернення потерпілих до нормальної життєдіяльності та активного способу життя».Інтернет-лінія "Запобігання проявам корупції"