12 травня 2017 р.
З досвіду ефективного функціонування системи управління охороною праці у фермерському господарстві

Про позитивний досвід впровадження повноцінної системи управління охороною праці розповідає начальник відділення виконавчої дирекції Фонду у м. Миколаєві Дмитро Дмитрієв:

«Процес реалізації повноцінної системи управління охороною праці здійснюється на багатьох підприємствах міста Миколаєва, Вітовського та Миколаївського районів Миколаївської області, які обслуговуються відділенням виконавчої дирекції Фонду у м. Миколаїв. Водночас окремі страхувальники є флагманами практичного впровадження інноваційних ідей з питань охорони праці, позитивний досвід яких варто вивчати та розповсюджувати.

Серед таких страхувальників варто виділити фермерське господарство «Органік Сістемс», яке в своєму складі має 8 виробничих підрозділів. Чисельність працівників протягом року зазнає змін, в період переробки овочів (виробництва томатної пасти) становить до 250 чоловік.

Згідно із Законом України «Про охорону праці» для організації виконання заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам на виробництві, в господарстві створена служба охорони праці. Службу очолює досвідчений фахівець Єфремов Олег Володимирович, який вміло організує роботу щодо виконання вимог діючого законодавства та нормативно-правових актів з охорони праці. Така робота здійснюється відповідно затверджених планів роботи.

Рішенням трудового колективу в господарстві створено комісію з питань охорони праці. Наказами роботодавця створена постійно діюча комісія з перевірки знань з питань охорони праці, пожежно-технічна комісія, служба спостереження за безпечною експлуатацією будівель, споруд та інженерних мереж. Призначено осіб, відповідальних за електрогосподарство, газове господарство та пожежну безпеку, за справний стан і безпечну експлуатацію котлів та трубопроводів, посудин, що працюють під тиском, вантажопідіймальних кранів, технологічного та автомобільного транспорту. Організований випуск водії на лінії.

Прийнятий колективний договір, складовою частиною якого є комплексні заходи щодо підвищення стану охорони праці в господарстві, згідно з якими планується витрати в сумі не менше 0,5% від фонду оплати праці. Зокрема, у 2016 році витрати становили в грошовому еквіваленті 579,3 тис гривень.

По професіям, згідно штатного розпису, на всі види робіт, які виконуються в господарстві, розроблені 161 інструкція з охорони праці. Всі інструкції, положення з охорони праці затверджені наказами керівника, періодично здійснюється їх оновлення.

На підприємстві здійснюється постійний контроль за станом охорони праці, який включає:

- оперативний адміністративно-господарський контроль трьох рівнів з веденням журналів І та ІІ рівнів, проведення щомісячних засідань оперативного контролю за ІІІ рівнем;

- проведення перевірок стану охорони праці службою охорони праці та іншими службами господарства з оформленням приписів та наказів;

- проведення Тижня охорони праці та культури виробництва, приуроченого до Всесвітнього дня охорони праці;

- огляд виробничих підрозділів під час підготовки до збору та переробки овочів.

Особливу увагу в господарстві приділяється оперативному адміністративно-громадському контролю за І, ІІ, ІІІ рівнями.

І рівень - здійснюють безпосередні керівники робіт, щоденно до початку роботи перевіряють робочі місця на відповідність їх вимогам охорони праці, оперативно усуваються виявлені недоліки. Про недоліки, що не можуть бути усуненні під час перевірки, керівник робіт доповідає керівникові підрозділу і робить відповідний запис в журналі оперативно-громадського контролю І рівня.

ІІ рівень - керівники підрозділів разом з уповноваженими особами трудових колективів з питань охорони праці один раз на тиждень проводять перевірку стану охорони праці на виробництві. Виявлені недоліки, що не можуть бути ліквідовані, заносять в журнал оперативного контролю ІІ рівня з визначенням термінів усунення та відповідальних осіб. Потім у журналі І рівня робиться відмітка про перевірку і про порушення, які повинні бути усуненні безпосереднім керівником робіт негайно.

ІІІ рівень – керівник підприємства разом зі службою охорони праці один раз на місяць проводить перевірку стану охорони праці в одному чи двох структурних підрозділах. Участь у перевірці також беруть керівники цих підрозділів, інженерно-технічні працівники, запрошуються страхові експерти з охорони праці відділення виконавчої дирекції Фонду у м. Миколаєві. Результати проведеної роботи оформляються актами перевірки, вживаються заходи щодо усунення виявлених недоліків.

На підприємстві «Органік Сістемс» функціонує «Кабінет з охорони праці», а в кожному підрозділі є «Куточок з охорони праці». Підприємство сертифіковане за системою екологічного менеджменту ISO 14001:2004 та за системою OHSAS 18001:2007 з оцінки промислової безпеки та здоров'я.

Кожен новоприйнятий працівник проходить попередній медичний огляд. Крім цього, щорічно організовується проходження медоглядів працівників, які виконують роботи в шкідливих та небезпечних умовах. Проведена атестація 5 робочих місць.

Велике значення в господарстві надається навчанню з охорони праці. Щорічно перед сезоном переробки проходять навчання та перевірку знань всі робітники, що зайняті на виконанні робіт з підвищеною небезпекою. Раз у три роки навчання та перевірку знань проходять керівники виробничих підрозділів, головні спеціалісти, інженер з охорони праці та керівник господарства. Якісне проведення інструктажів з охорони праці не тільки підвищує знання з охорони праці у працівників господарства, а й підвищує відповідальність за безпечні методи виконання робіт, забезпечує підготовку робітників до самостійної роботи, оскільки кожен буде добре знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, вміти правильно користуватися інструментом, знаряддям на робочому місці, правильно використовувати засоби індивідуального захисту і т.д.

Вступний інструктаж проводиться інженером з охорони праці, інструктажі на робочому місці - безпосередньо керівники структурних підрозділів.

Проводяться навчання з евакуації персоналу в аварійних ситуаціях з залученням пожежних частин.

Важливе значення у створенні безпечних умов праці надається забезпеченню працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту. У минулому році на ці цілі господарство витратило 267,1 тис. гривень.

Працівникам, робота яких пов'язана із забрудненням, щомісячно видається господарське мило.

Безпосередньо на виробництві створено кімната прийняття їжі, побутові приміщення, душеві кабінки, приміщення для сушки спецодягу, приміщення приймання спецодягу та передачу на санітарну хімічну обробку та миття спецодягу, яка проводиться у спеціалізованих організаціях.

Ефективне функціонування системи управління охороною праці дозволяє забезпечити безпечну працю працівників, правильно використовувати устаткування, організовувати належний контроль за виконанням технологічного процесу. Господарство з початку реєстрації у 2008 року працює без виробничого травматизму. Кожний працівник після роботи повертається додому неушкодженим і отримує насолоду від праці на цьому виробництві».Інтернет-лінія "Запобігання проявам корупції"