20 квітня 2017 р.
Профілактика виробничого травматизму - спільна турбота

Про заходи з профілактики страхових випадків розповідає заступник начальника відділення - страховий експерт з охорони праці відділення виконавчої дирекції Фонду у м. Конотоп Сумської області Віталій Іванов:

«Настання нещасного випадку на виробництві слід розглядати як сигнал, що свідчить про незадовільний стан профілактичної роботи із запобігання травматизму. У проблемі виробничого травматизму перше місце посідає організаційна складова процесу виробництва. Аналіз причин виробничого травматизму свідчить, що нещасні випадки, які трапляються на виробництві, – це не збіг якихось фатальних обставин, вони є наслідками недотримання роботодавцями та безпосередніми виконавцями робіт вимог нормативно-правових актів з охорони праці, відсутність або неякісне проведення інструктажу, допуск до роботи без навчання та перевірки знань, недостатній контроль з боку керівництва за виконанням робіт, порушення вимог інструкції з охорони праці тощо.

Практика розслідування нещасних випадків за останні роки доводить, що на підприємствах м. Конотоп та Конотопського району більше, ніж 70% зареєстрованих страхових випадків трапилися саме з організаційних причин.

Така ситуація обумовлена безвідповідальним ставленням до своїх посадових обов'язків роботодавців та недбальством до власного життя та здоров'я самих працівників. Саме тому хочеться звернути особливу увагу роботодавців на виконання ст. 13 Закону України «Про охорону праці», згідно з якою роботодавець зобов'язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства про безпеку праці.

Роботодавець повинен бути зацікавленим у високому рівні промислової безпеки, оскільки його зниження негативно позначається на економічних показниках підприємства.

До уваги роботодавців пропонується для впровадження перелік профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, спричинених організаційними факторами:

- забезпечити суворе додержання працівниками вимог виробничої та трудової дисципліни, за необхідності використовувати заходи матеріального та адміністративного впливу до порушників трудової та виробничої дисципліни;

- постійно проводити навчання з питань охорони праці. Основними завданнями навчання з питань промислової безпеки та охорони праці є пропаганда безпечних умов праці, інформування працівників про їхні права і обов'язки в галузі охорони праці, поширення позитивного досвіду щодо створення здорових і безпечних умов праці на конкретних робочих місцях, профілактика аварій, виробничого травматизму і професійних захворювань та інформування про прийняті нормативно-правові акти з охорони праці, засоби колективного та індивідуального захисту, порядок їх використання і надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків;

- підвищувати у всіх працівників кваліфікацію, необхідну для виконання своїх службових обов'язків та вимог безпеки; - визначити коло працівників, які виконують важкі роботи, роботи зі шкідливими чи небезпечними умовами праці, а також такі, де є потреба в професійному доборі;

- забезпечити працюючих засобами індивідуального і колективного захисту та контролювати їх використання;

- з метою створення ефективної системи економічного впливу на стан охорони праці, тісно пов'язану з ринковим механізмом господарювання, запровадити на підприємствах систему морального та матеріального заохочення працівників. Така система повинна посилювати відповідальність роботодавця за стан умов та безпеки праці як перед державою, так і перед кожним працівником;

- підвищити вимоги щодо додержання вимог безпеки під час експлуатації обладнання, устаткування, машин, механізмів, вимоги безпеки під час експлуатації транспортних засобів як працівниками, так і керівниками та спеціалістами, відповідальними за виконання робіт на цьому обладнанні;

- забезпечити дотримання працівниками послідовності технологічних операцій, необхідних для виконання певного виду робіт, тобто дотримання технологічних процесів;

- забезпечувати ознайомлення всіх працівників з обставинами та причинами нещасного випадку на виробництві у разі його виникнення та вживати заходів для запобігання повторенню аналогічних та інших випадків, усувати організаційні фактори у виникненні травматизму на робочих місцях, впроваджувати у виробництво передові методи профілактики травматизму.

Шановні роботодавці! Створюйте належні умови праці у відповідності до вимог нормативно-правових актів з охорони праці. Пам'ятайте, переважна більшість травм на виробництві – наслідок порушення вимог нормативно-правових актів з охорони праці».Інтернет-лінія "Запобігання проявам корупції"