13 квітня 2017 р.
Піклуємося про працівників до і після нещасного випадку

Про причини нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань працівників розповідає страховий експерт з охорони праці відділення виконавчої дирекції Фонду в м. Лисичанськ Луганської області Олександр Касілов:

«Система Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в рамках діючого законодавства передусім опікується людьми, які в процесі трудової діяльності отримали травму чи професійне захворювання. Фонд став для них опорою у подальшому житті, він надає відчутну допомогу працівникам підприємств, які отримали виробничі травми в результаті виконання своїх професійних обов'язків.

На сьогоднішній день у відділенні виконавчої дирекції Фонду в м. Лисичанськ перебуває на обліку 2052 потерпілих, з яких 1977 – отримують щомісячні грошові виплати в разі часткової чи повної втрати працездатності та 75 осіб, що отримують щомісячні страхові виплати в разі втрати годувальника.

Працівники відділення протягом року відвідують потерпілих вдома, ознайомлюються з їхніми умовами життя, розповідають про зміни в законодавстві та нагадують про їхні права на допомогу, яку надає Фонд.

Проте, не слід забувати про профілактику виробничого травматизму, адже ця робота допомагає зберегти здоров'я людини. Задля зменшення рівня травматизму на виробництві та професійних захворювань відділенням виконавчої дирекції Фонду в м. Лисичанськ проводиться системна робота на підприємствах-страхувальниках. Зокрема, проведений аналіз стану виробничого травматизму та професійної захворюваності на підприємствах м. Лисичанська за 2016 рік показав, що переважна більшість страхових нещасних випадків – 48, або 77,4% від загальної кількості, сталася з організаційних причин. Серед них внаслідок невиконання вимог посадових інструкцій та інструкцій з охорони праці – 35 випадків, внаслідок порушень технологічного процесу – 5 випадків, внаслідок незадовільного функціонування системи управління охороною праці - 1 випадок, внаслідок особистої необережності сталося 2 випадки. Враховуючи, що такі організаційні причини складають більшість нещасних випадків, особливе значення приділяється профілактичній роботі на підприємствах під час проведення семінарів, нарад та пропаганді у засобах масової інформації безпечних та нешкідливих умов праці, інформуванню про причини та наслідки нещасних випадків.

З технічних причин сталося 11 страхових нещасних випадків, або 17,7% від загальної кількості. Серед них 7 випадків сталося внаслідок незадовільного технічного стану виробничих об'єктів, будинків, споруд, території, транспортних засобів. Внаслідок неякісного розроблення або відсутності проектної документації сталося 3 випадки.

У минулому році з метою надання допомоги роботодавцям взято участь в опрацюванні та впровадженні системи управління охороною праці на 32 підприємствах, а саме: надана допомога в розробленні документів з охорони праці; розповсюджено позитивний досвід інших підприємств; надана допомога в організації пропаганди безпечних методів праці серед працівників підприємства, надано 87 консультацій.

Питання, пов'язані з професійними захворюваннями працівників, не залишаються поза увагою страхових експертів з охорони праці відділення. За 2016 рік професійні захворювання встановлено у 28 працівників підприємств з вуглевидобутку. Найбільша кількість професійних захворювань сталася на ВП «Шахта ім. Д.Ф. Мельникова» – 16 (57,1% від загальної кількості) та на ВП «Шахта Привільнянська» – 5 (17,9% від загальної кількості).

Серед працівників, що отримали професійні захворювання в 2016 році, особи, які мають стаж роботи у шкідливих умовах до 10 років – 1 особа, зі стажем роботи від 10 до 19 років – 15 осіб, зі стажем роботи від 20 до 29 років – 12 осіб. Стажева структура залишається незмінною протягом останніх років.

Основними причинами професійної захворюваності в місті залишаються складні умови праці робітників вуглевидобувних підприємств. Запиленість повітря робочої зони вуглепородним пилом є найбільш поширеним та вираженим ризиком серед працюючих, який значною мірою посилюється вкрай складними умовами мікроклімату, значними фізичними, динамічними та статичними навантаженнями, напруженістю праці гірників.

Таке становище обумовлюється низкою причин, серед яких:

- недосконалість технологічних процесів;

- незадовільне дотримання періодичності та низька якість планово-профілактичних ремонтів технологічного обладнання та обладнання для забезпечення комплексного знепилення;

- недостатня ефективність функціонування системи управління охороною праці у питаннях гігієни праці.

Страховими експертами з охорони праці відділення проводилась робота з виготовлення та розповсюдження серед роботодавців 173 інформаційних пам'яток щодо організації розслідування і обліку нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, організації та проведення медичних оглядів та інших».Інтернет-лінія "Запобігання проявам корупції"