11 квітня 2017 р.
Безпека праці – обов’язок кожного!

Про проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, розповідає начальник відділення виконавчої дирекції Фонду у Кельменецькому районі Чернівецької області Андрій Білобрицький:

«Виконання вимог Закону України «Про охорону праці» - є одним із найважливіших завдань роботодавців перед своїми працівниками! Профілактика виробничого травматизму одна з головних задач, яку виконують страхові експерти з охорони праці відділення.

Питання створення безпечних умов праці, профілактики виробничого травматизму та профзахворювань на виробництві були, є і повинні залишатися одними з найважливіших та актуальних на будь-якому підприємстві, незалежно від форми власності, його розмірів та кількості працівників.

Одним із найбільш наочних показників прагнення роботодавців дотримуватися умов безпечної праці є статистика у сфері виробничого травматизму та професійних захворювань.

Аналіз стану виробничого травматизму та професійних захворювань у Кельменецькому районі Чернівецької області за 16 років діяльності Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України свідчить про значне зниження виробничого травматизму.

Займатися профілактикою виробничого травматизму і профзахворювань необхідно щодня. Однак, часто роботодавці звертають увагу на умови праці лише після того, як з їхніми працівниками стається біда. Вкрай необхідно, щоб запрацював основний принцип державної політики в галузі охорони праці - пріоритет життя і здоров'я працівників, повної відповідальності роботодавця за створення належних, безпечних і здорових умов праці, який закладений у ст. 4 Закону України «Про охорону праці». А це можливо лише за умови, коли власник перш за все вболіває за стан виробничої безпеки, і котрий нікому не дозволяє нехтувати вимогами правил безпеки, інших нормативних актів та директивних документів.

Для того, щоб працівник дотримувався законодавства про охорону праці, він має мати певні знання з охорони праці, має бути зацікавленим у постійному інформуванні про ті небезпечні ризики, що мають місце при виконанні його роботи, має бути певним, що інформування про ризики настання нещасного випадку на його робочому місці буде відмічено роботодавцем позитивно, а не матиме проблем та негативне відношення до нього. Необхідно під час прийняття на роботу і в процесі роботи проходити за рахунок роботодавця інструктаж, навчання з питань охорони праці, з надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків. Посадові особи, діяльність яких пов'язана з організацією безпечного ведення робіт, один раз на три роки проходять навчання та перевірку знань з питань охорони праці. Доводимо Закон України « Про охорону праці» , зокрема, ст. 14, яка зобов'язує кожного із нас дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров'я оточуючих людей в процесі виробництва. Наголошуємо, що працівник несе персональну відповідальність за порушення зазначеної статті.

Робота відділення виконавчої дирекції Фонду у Кельменецькому районі спрямована на реалізацію завдань соціального страхування від нещасного випадку, а саме: проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози здоров'ю застрахованих, викликаних умовами праці, а також відновлення здоров'я та працездатності потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві, відшкодування шкоди, пов'язаної з втратою застрахованими особами заробітної плати або відповідної її частини під час виконання трудових обов'язків, надання їм соціальних послуг у зв'язку з ушкодженням здоров'я, а також у разі їх смерті здійснення страхових виплат непрацездатним членам їх сімей.

Основними причинами травмування на виробництві часто-густо є невиконання вимог нормативно-правових актів з охорони праці самими потерпілими. Резонансні нещасні випадки на виробництві страховий експерт аналізує на семінарах спільно із соціальними партнерами, роботодавцями та колегами. Вважаємо, що спільний аналіз нещасних випадків на різних семінарах і дає суттєвий позитив у профілактиці виробничого травматизму.

Тільки навчені висококваліфіковані працівники - це запорука безпеки виробництва. Працівники, які відповідально ставляться до питань збереження життя та здоров'я, як свого, так і оточуючих, майже ніколи не створять небезпечної ситуації на своєму робочому місці. А відповідно в родини не прийде горе та біль втрати.

Відповідно до вимог статті 50 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 28.12.2014 № 77-VIII Фонд соціального страхування здійснює заходи, спрямовані на запобігання нещасним випадкам, усуненню загрози здоров'ю працівників, викликаної умовами праці, у тому числі: вивчає стан умов, безпеки, охорони праці та профілактичної роботи на підприємствах, у фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, з метою надання страхувальникам необхідних консультацій у створенні ними та реалізації ефективної системи управління охороною праці. Статтею 51 цього Закону визначено, що виконання статутних функцій та обов'язків Фонду щодо запобігання нещасним випадкам покладається на страхових експертів з охорони праці.

В умовах дії мораторію на проведення перевірок, після настання нещасного випадку на виробництві увага страхових експертів зосереджується на проведенні профілактичних заходів із запобігання виробничому травматизму.

Страховий експерт з охорони праці відділення проводить свою роботу з керівниками підприємства, інженерами з охорони праці, спрямовану на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів та запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози здоров'ю застрахованих осіб, викликаних умовами праці. Крім того, страховий експерт з охорони праці надає роботодавцям практичну допомогу в постійному вдосконаленні ними форм і методів у сфері охорони праці.

З метою профілактики виробничого травматизму та покращення стану охорони праці на підприємствах страховим експертом з охорони праці відділення виконавчої дирекції Фонду у Кельменецькому районі у 2016 році проведено наступні заходи на території Кельменецького та Хотинського районів, а саме:

- надано страхувальникам 194 консультації;

- взято участь у 21 виробничій нараді;

- взято участь у роботі із соціальними партнерами в 4 засіданнях «круглих столів»;

- розміщено матеріали в ЗМІ – 60;

- вивчено позитивний досвід профілактичної роботи з охорони праці на 2 підприємствах та розповсюджено серед страхувальників 29 інформаційних бюлетенів;

- надано методичну допомогу в опрацюванні та впровадженні системи управління охороною праці на 51 підприємству;

- взято участь у проведені 64 засідань комісії з перевірки знань з питань охорони праці;

- надано методичну допомогу у розробленні 99 нормативних актів (інструкцій, положень тощо);

- надано 33 методичних допомог у розробленні комплексних заходів з охорони праці;

- надано методичну допомогу у розробленні 65 профілактичних заходів, механізмів їх реалізації, внесення пропозицій щодо підвищення безпеки виробництва;

- взято участь у роботі 32 комісій з випробування та приймання в експлуатацію виробничих об'єктів, засобів виробництва, апаратури та приладів контролю, засобів колективного та індивідуального захисту;

- розповсюджено на безкоштовній основі 231 екземпляр нормативних актів, журналів, пам'яток, плакатів та іншої спеціальної літератури;

- підготовлено та направлено 4 листи-звернення до лікувально-профілактичних закладів;

- виконано 63 інших профілактичних заходів (допомога в оформлені кутків з ОП, кабінетів ОП, впровадження електронних навчально-методичних матеріалів з ОП, електронних пошукових систем щодо довідкових матеріалів нормативної бази з ОП та зразків інструкцій з ОП) тощо.

Незважаючи на роботу, яка проводиться працівниками Фонду, ризик травмування та професійної захворюваності на робочих місцях в загальному по області залишається доволі високим, а тому забезпечення належного рівня роботи з питань охорони праці на кожному підприємстві, в установі, організації має стати справою честі для роботодавців, адже безпечні умови праці - це життя та здоров'я працівників.

Аналіз показує, що роботодавці, посадові особи та фахівці служби охорони праці не завжди достатньо уваги приділяють впровадженню профілактичних заходів із створення безпечних та нешкідливих умов праці на робочих місцях. На наш погляд, потрібно кардинально змінювати ставлення до безпеки праці, як роботодавців, так і працівників. Адже проведення профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань значно простіше і матеріально вигідніше, ніж витрати на лікування та відшкодування шкоди за втрачене життя.

Турбота про людей праці проявляється в роботі працівників відділення не лише в здійсненні відшкодування шкоди після настання нещасного випадку на виробництві, але й в профілактичних заходах з попередження та недопущення виробничого травматизму.

Слід зазначити, що одним із найважливіших шляхів зменшення рівня виробничого травматизму та професійного захворювання, поліпшення стану охорони праці є об'єднання зусиль в цьому напрямі всіх зацікавлених сторін - роботодавців, органів місцевого самоврядування, профспілок, працівників. Тому відповідальність за виробничий травматизм і професійні захворювання, особливо в цей нелегкий для нас час, повинна бути досить високою.

За роки діяльності Фонду для жителів України зроблено чимало добрих справ, якими ми можемо пишатись. На моє глибоке переконання, Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України і надалі буде залишатись на передовій захисту соціальних гарантій, збереження життя та здоров'я працівників на підприємствах нашої держави!».Інтернет-лінія "Запобігання проявам корупції"