Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

До звичайного дизайну

Початок - Прес-центр - Новини

14 березня 2017 р.
Головне завдання - дотримання прав працюючих на виробництві на безпечні умови праці та соціальний захист

Про заходи щодо запобігання випадкам виробничого травматизму та іншим загрозам здоров'ю та життю працюючих на виробництві, які здійснюються страховими експертами з охорони праці Кіровоградської області, розповідає заступник начальника управління – начальник відділу профілактики виробничого травматизму управління виконавчої дирекції Фонду у Кіровоградській області Олена Осадча:

«Стан виробничого травматизму та охорони праці на підприємствах – невід'ємна частина показника соціально-економічного та технічного розвитку країни.

Відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» одним з основних завдань Фонду соціального страхування – є здійснення заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, усунення загрози здоров'ю працівників, викликаної умовами праці, та проведення розслідування страхових випадків. Виконання відповідних статутних функцій та обов'язків Фонду, згідно статті 51 Закону, покладено на страхових експертів з охорони праці.

Робочими органами виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у Кіровоградській області на достатньому рівні налагоджено роботу по реалізації відповідних завдань шляхом участі страхових експертів з охорони праці у сприянні проведення роботодавцем роботи, спрямованої на визначення пріоритетних напрямів здійснення профілактичних заходів щодо запобігання виробничого травматизму, з урахуванням конкретного стану умов та безпеки праці кожного підприємства та виду здійснюваної діяльності за економічною класифікацією, надання роботодавцю практичної допомоги у постійному вдосконаленні ним форм і методів профілактичної роботи у сфері охорони праці, в тому числі, за результатами розслідування випадків виробничого травматизму.

Одним із заходів здійснення запобігання виробничому травматизму є проведення перевірок стану охорони праці підприємств з метою ознайомлення зі станом умов і безпеки праці суб'єктів господарювання. У зв'язку із введенням обмеження на проведення перевірок увагу страхових експертів зосереджено на забезпеченні виконання інших профілактичних заходів по запобіганню виробничому травматизму на тих підприємствах, де сталися нещасні випадки.

Аналіз виробничого травматизму за останні роки свідчить, що більшість випадків виробничого травматизму стаються з організаційних причин (щорічно питома вага організаційних причин у загальній кількості основних причин складає близько 50-60%). Більшістю організаційних причин є: невиконання посадових обов'язків, невиконання вимог інструкцій з охорони праці та інше.

Відповідне стає можливим в зв'язку із тим, що у більшості випадки, які стались з організаційних причин, пов'язані з низьким рівнем кваліфікації, практичних та теоретичних знань з питань охорони праці. У такому разі проведення навчання та перевірки знань, а також всіх видів інструктажів з питань охорони праці працівників, є вкрай важливою складовою роботи по підвищенню рівня знань адміністративно-виробничого персоналу і посилення ефективності запобігання виробничому травматизму та профзахворюваності, де постійно беруть участь страхові експерти з охорони праці Фонду.

З метою підвищення рівня організації заходів з безпеки праці на підприємствах постійно вивчається та поширюється позитивний досвід ефективного функціонування системи управління охороною праці та профілактичної роботи по запобіганню виробничому травматизму та професійній захворюваності на кращих підприємствах області: ТОВ «Побужський феронікелевий комбінат», Бобринецька центральна районна лікарня, ТОВ «Бобринецький завод продтоварів», ПАТ «Кіровоградобленерго» та інших. Вивчений досвід з метою підвищення рівня стану організації роботи по створенню належних умов праці поширюється на інших підприємствах: Об'єднане автогосподарство медичних закладів, КЗ «Кіровоградський обласний протитуберкульозний диспансер», ДП «Дослідне господарство «Елітне» Кіровоградської державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України» та інших.

Страховими експертами з охорони праці проводиться робота в напрямі участі у забезпеченні та проведенні всебічного висвітлення профілактичних заходів щодо створення безпечних та нешкідливих умов праці, запобігання нещасним випадкам на виробництві та професійним захворюванням на центральних, місцевих та районних радіомовних і телевізійних каналах та у друкованих періодичних виданнях. Проводиться інформаційно-роз'яснювальна робота з питань створення та підтримання безпечних і нешкідливих умов праці шляхом проведення публікацій в обласних, міських та районних засобах масової інформації, спільних публікацій на інтернет-сайтах місцевих органів виконавчої влади та самоврядування, управління Держпраці та інших організацій, установ, підприємств.

Робота, яка проводиться у напрямі здійснення соціального захисту працюючих, в тому числі, направлена на підвищення уваги роботодавців до питань співчуття та розуміння проблем працюючих та потерпілих на виробництві. І тільки спільна робота всіх установ, організацій, що опікуються відповідними питаннями, може привести до максимально ефективного результату в напрямі дотримання прав працюючих на виробництві на безпечні умови праці та соціальний захист».


Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України