13 березня 2017 р.
ЗВІТ про страхову діяльність Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України за 2016 рік

Станом на 1 січня 2017 року кількість страхувальників у Фонді становила 3103 690 осіб, з них: юридичних осіб – 1189 835, фізичних осіб – 1913 729, добровільно застрахованих осіб – 126.

Доходи Фонду з урахуванням залишку коштів на початок 2016 року були заплановані в сумі – 7930,9 млн. грн., фактично надійшло – 7502,8 млн. грн., що становить 94,6% до планового показника.

У 2016 році поточні надходження до Фонду склали 6912,4 млн. грн., або 94,2% від плану на цей період, в тому числі внески страхувальників – 6868,8 млн. гривень. Невиконання плану пов'язано з тим, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 870 “Про внесення зміни у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 675”, починаючи з 14 грудня 2016 року частка єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві надходить до Фонду соціального страхування України.

Видатки Фонду у 2016 році становили 6293,9 млн. грн., що складає 100,0% до показників, передбачених тимчасовими кошторисами на 2016 рік.

У 2016 році на заходи з профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань використано 4,5 млн. гривень.

Робочими органами виконавчої дирекції Фонду зареєстровано 4766 (з них 364 – смертельно) потерпілих від нещасних випадків на виробництві, на яких складено акти за формою Н-1. У тому числі складено 4369 (з них смертельно – 270) актів за формою Н-1 на випадки, що сталися і розслідування яких закінчилось у звітному періоді, та 397 (з них смертельно – 94) актів на випадки, що сталися у минулих роках, а акти на них складені у звітному періоді.

У 2016 році в порівнянні з 2015 роком кількість страхових нещасних випадків збільшилася на 3,8% (з 4592 до 4766), кількість смертельно травмованих осіб зросла на 1,1% (з 360 до 364).

Серед причин нещасних випадків переважають організаційні – 65,1% (3103) нещасних випадків. Через психофізіологічні причини сталося 22,8% (1088) нещасних випадків, а через технічні причини – 12,1% (575).

Кількість професійних захворювань у 2016 році відносно попереднього зменшилася на 9,1%, або на 161 захворювання (з 1764 до 1603).

З метою надання роботодавцям постійної допомоги у вирішенні питань збереження здоров'я людини та забезпечення безпеки праці протягом 2016 року страховими експертами з охорони праці надано 34494 консультації, взято участь у впровадженні системи управління охороною праці на 15364 підприємствах, взято участь у проведенні 3447 семінарів, 7206 нарад, 2416 «круглих столів».

Протягом 2016 року кількість потерпілих від нещасного випадку на виробництві (членів їх сімей), що отримували страхові виплати становила 218 474 особи (в тому числі - 51299 внутрішньо переміщених осіб), що на 12 397 осіб менше, ніж в 2015 році. При цьому, станом на 01.01.2017 кількість потерпілих (членів їх сімей), які перебувають на обліку у Фонді, становить 211008 осіб (в тому числі - 44 663 внутрішньо переміщених осіб).

Скорочення чисельності отримувачів щомісячних страхових виплат пов'язане із зменшенням кількості тимчасово переміщених осіб в зв'язку з втратою права на продовження страхових виплат відповідно до норм постанови Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 № 365 “Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам” (із змінами).

У 2016 році Фондом виплачено страхових виплат потерпілим (членам їх сімей) на загальну суму 5509,2 млн. грн., що на 810,1 млн. грн., або 12,8% менше, ніж в 2015 році.

У структурі страхових виплат, проведених у 2016 році, основна частина припадає на щомісячні страхові виплати – 5319,0 млн. грн. (96,5%) та одноразову допомогу – 118,8 млн. грн. (2,2%).

Щомісячна грошова сума в разі часткової чи повної втрати працездатності, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого, в 2016 році склала 5 082,5 млн. грн., що на 643,1 млн. грн., або 11,1% менше в порівнянні з минулим роком. Середньомісячний розмір призначеної виплати склав 2057,5 грн., що на 242,8 грн., або на 13,4% перевищує показник 2015 року. Чисельність потерпілих, які отримують цей вид виплати, станом на 01.01.2017 в порівнянні з минулим роком зменшилась на 4,7% і становить 200104 особи.

Сума щомісячної страхової виплати особам, які мають на це право в разі втрати годувальника, за 2016 рік склала 236,5 млн. грн., що на 29,7 млн. грн., або 11,2% менше порівняно з 2015 роком. Середньомісячний призначений розмір цієї виплати за звітний період склав 1755,4 грн., що на 174,4 грн. (11,0%) більше порівняно з відповідним періодом минулого року. Чисельність утриманців, які отримують щомісячні виплати, в порівнянні з 2015 роком скоротилась на 5,8% і складає станом на початок 2017 року 10904 особи.

У 2016 році виплачено 55,2 млн. грн. одноразової допомоги в разі стійкої втрати професійної працездатності потерпілому, що на 101,3 млн. грн., або 64,7% менше у порівнянні з минулим роком. Зазначена допомога протягом звітного року була призначена 3 332 потерпілим, що в порівнянні з попереднім звітним періодом менше на 741 особу, або 18,2%. Виплата одноразової допомоги в разі стійкої втрати професійної працездатності в середньому на одного потерпілого в 2016 році призначалася у розмірі 10,2 тис. грн., що на 10,8 тис. грн., або 51,6% менше в порівнянні з минулим роком.

Сума одноразової допомоги в разі смерті потерпілого утриманцям в 2016 році склала 10,2 млн. грн. і у порівнянні з 2015 роком вона зменшилась на 7,3 млн. грн., або 41,6%. Зазначена виплата була призначена 326 утриманцям, що на 23 особи, або на 6,6 % менше, ніж в 2015 році. Середній розмір виплати, призначеної на одного утриманця, зменшився на 10,7 тис. грн., або 27,7% та в 2016 році склав 27,8 тис. гривень.

Сума виплаченої в 2016 році одноразової допомоги в разі смерті потерпілого на сім'ю склала 53,4 млн. грн., що на 42,0 млн. грн., або 44% менше, ніж в 2015 році. Зазначені кошти протягом звітного року були призначені для виплати 344 сім'ям. Їх кількість в порівнянні з 2015 роком зменшилась на 64 сім'ї, або на 15,7%. Одноразова допомога в разі смерті потерпілого на одну сім'ю в 2016 році в середньому призначалась у розмірі 137,2 тис. грн., що на 40,8 тис. грн., або на 22,9% менше в порівнянні з 2015 роком.

Виплату моральної шкоди в 2016 році здійснено за рішенням судів 38 потерпілим на суму 0,9 млн. гривень.

Також впродовж 2016 року проведено відшкодування допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або встановлення інвалідності 8970 потерпілим на суму 69,9 млн. гривень. Середній розмір допомоги склав 7,8 тис. грн., що на 17,6% більше порівняно з 2015 роком.

Сума страхової виплати, яка була призначена 19 потерпілим при тимчасовому переведенні їх на легшу роботу, склала 40,4 тис. гривень. Середній розмір виплати склав 2,1 тис. грн., що на 44,8% менше, ніж в минулому році.

Витрати на поховання та пов'язані з цим ритуальні послуги померлого потерпілого внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання були відшкодовані у зв'язку зі смертю 160 потерпілих на суму 0,6 млн. гривень.

У 2016 році Фонд проводив виплату щомісячних страхових сум 1568 потерпілим (членам їх сімей), що проживають за межами України в країнах, з якими укладено міжнародну угоду та передбачено здійснення страхових виплат і надання соціальних послуг. Цим потерпілим (членам їх сімей) за звітний період було виплачено 34,5 млн. гривень. Найбільша кількість потерпілих (членів їх сімей) 1367 осіб, або 87,2% від загальної кількості осіб, які виїхали за межі України, проживають в Російській Федерації, в Республіці Білорусь – 141 особа або 9,0%, в Республіці Молдова – 17 осіб або 1,1 відсотка.

Відповідно до Закону України “Про індексацію грошових доходів населення” та Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 № 1078 (із змінами), у 2016 році було проведено індексацію грошових доходів, що значною мірою вплинуло на зростання середнього розміру щомісячних страхових виплат потерпілим (членам їх сімей). Сума індексації склала 607,3 млн. грн., що на 38,3% більше, ніж в 2015 році. З цієї суми 570,2 млн. грн., або 93,9% виплачено потерпілим та 37,1 млн. грн., або 6,1% – особам, які мають право на страхові виплати в разі смерті потерпілого.

За звітний період за рахунок коштів Фонду потерпілі на виробництві отримали медичну та соціальну допомогу на загальну суму 361,7млн.грн. (в тому числі майже на 18,7 млн. гривень внутрішньо переміщені особи), що на 17% більше, ніж у 2015 році (308,7 млн.грн.).

Впродовж 2016 року у закладах охорони здоров'я було проліковано та забезпечено медичною реабілітацією 11921 потерпілий на виробництві (в тому числі - 522 внутрішньо переміщені особи), що на 2% менше показника 2015 року (12173 потерпілих), на загальну суму 57,2 млн. гривень. Серед них медичною реабілітацією (відновною терапією) у санаторно-курортних закладах було забезпечено 879 осіб, що у порівнянні з 2015 роком більше на 10% (797 потерпілих).

Лікарськими засобами та виробами медичного призначення за 2016 рік в аптечних закладах було забезпечено 18188 осіб (в тому числі - 895 внутрішньо переміщених осіб), що більше на 8% у порівнянні з 2015 роком (16828 потерпілих). Витрати на ці цілі склали 92,1млн.гривень.

Санаторно-курортним лікуванням за звітний період забезпечено 9586 інвалідів внаслідок трудового каліцтва та супроводжуючих осіб (в тому числі - 741 внутрішньо переміщена особа) відповідно до визначеної потреби, що на 24% більше, ніж у 2015 році (7721 особа). Загальна сума витрат за 2016 рік на санаторно-курортне лікування склала 116,8 млн. гривень.

Протягом звітного періоду також було забезпечено 5337 потерпілих на виробництві технічними та іншими засобами реабілітації (протезно-ортопедичними виробами) (в тому числі – 249 внутрішньо переміщених осіб), що у порівнянні з 2015 роком більше на 7,5% (4965 потерпілих). Витрати на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації склали 36,3 млн. гривень.

Протягом 2016 року потерпілі отримали 311 спеціальних засобів пересування (колясок) (в тому числі – 24 внутрішньо переміщені особи), що на 30% більше, ніж у 2015 році (240 колясок). Загальна сума на забезпечення потерпілих колясками склала 4,0млн.гривень.

Впродовж 2016 року виплати на спеціальний медичний догляд отримали 785 інвалідів внаслідок трудового каліцтва, на постійний сторонній догляд – 2727 осіб, на побутове обслуговування – 3385 потерпілих, при цьому кожен з цих показників майже на 10% менше показників 2015 року – 867, 3020 та 3731 особа). Серед цих потерпілих відповідно 211, 426 та 476 – внутрішньо переміщені особи. Загальна сума витрат на необхідні види догляду за звітний період склала 51,8 млн. грн. (12,6 млн. грн., 23,9 млн. грн. та 15,3 млн. грн. відповідно).

Також за 2016 рік здійснено фінансування витрат на додаткове харчування 125 інвалідам, що менше у порівнянні з 2015 роком на 13% (144 особи), на загальну суму 1,3 млн. гривень.

Зубопротезуванням, очним протезуванням, окулярами, контактними лінзами, та слуховими апаратами забезпечено 290 потерпілих, що на 2% менше показника 2015 року (297 потерпілих), на загальну суму 0,9 млн. гривень.

Крім цього, впродовж звітного періоду проводилась компенсація витрат на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування для 4021 інваліда (в тому числі - 166 внутрішньо переміщених осіб), що менше, ніж у 2015 році на 9% (4414 інвалідів). Сума витрат за 2016 рік на ці цілі склала 1,0 млн. гривень.

Видатки по перерахуванню коштів на страхові виплати потерпілим на виробництві (членам їх сімей) в 2016 році склали 23,8 млн. грн., що становить 100 % від запланованих видатків (послуги УДППЗ «Укрпошта» та банківських установ).

Інші видатки страхової діяльності за звітний період становили 11,8 млн. грн., що складає 99,9% від показників, передбачених тимчасовими кошторисами на 2016 рік.

На адміністративно-господарські видатки виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів в 2016 році використано 382,9 млн. грн., що становить 100% від показників, передбачених тимчасовими кошторисами на 2016 рік, та 93,3% – в порівнянні до кошторисних призначень на зазначені цілі в 2015 році (410,3 млн. гривень).

На кінець 2016 року залишок коштів становив 1208,9 млн. гривень.

Розділ 1. Отримання доходів та використання страхових коштів Фонду

1.1. Доходи Фонду

Показники

рядка

Заплановано доходів на 2016 рік (тис. грн.)

Надходження коштів у 2016 році

(тис. грн.)

А

Б

1

23

ДОХОДИ (всього), у тому числі:

 

7930922,7

7502796,4х

Залишок коштів на початок року

1

590420,2

590420,2х

Резерв коштів для забезпечення виконання завдань страхування від нещасного випадку на початок року

2

0,0

0,0

Поточні надходження

3

7340502,5

6912376,2

Внески роботодавців

3.1

7312214,4

6868849,4

Кошти, що надійшли від стягнення пені та штрафів за адміністративні правопорушення з посадових осіб страхувальників

3.2

1954,5

674,4х

Добровільні внески та інші надходження, отримання яких не суперечить законодавству

3.3

26333,6

42852,4

у тому числі капіталізовані платежі

3.3.1

16 495,1

37863,7

Прибуток, одержаний від розміщення тимчасово вільних коштів Фонду, у тому числі резерву коштів, на вкладних (депозитних) рахунках

4

0,0

00,0

1.2. Видатки Фонду
Показники

рядка

Заплановано видатків на 2016 рік (тис. грн.) Витрачено коштів у 2016 році (тис. грн.)
А Б 1 2
ВИДАТКИ (всього), у тому числі:  

6294128,0

6293870,8

Профілактика нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

1

4505,9

4504,9

Витрати, пов'язані з відшкодуванням Пенсійному фонду України виплачених ним пенсій по інвалідності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання та пенсій у зв'язку з втратою годувальника, який помер внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання

2

241,5

239,9

Відшкодування шкоди, заподіяної працівникові внаслідок ушкодження його здоров'я або в разі його смерті

3

5509337,0

5509177,8

Медична, професійна та соціальна реабілітація потерпілих на виробництві

4

361696,0

361645,9

Видатки по перерахуванню коштів (обслуговування банківськими установами та УДППЗ "Укрпошта")

5

23858,6

23853,5

Судові витрати та виконавчий збір

6

2237,0

2228,3

Витрати на забезпечення діяльності по обслуговуванню потерпілих та інвалідів

7

5090,8

5089,2

Видатки на створення лікувально-профілактичної бази Фонду

8

0,0

0,0

Витрати на заходи по координації роботи зі страхувальниками

9

1876,2

1875,8

Витрати на виконання інших робіт, пов'язаних з координацією страхової діяльності

10

2361,6

2360,8

Забезпечення роботи правління та наглядової ради Фонду

11

0,0

0,0

Витрати на організацію роботи Фонду

12

382923,4

382894,7

 
Розділ 2. Стан охорони праці

Страхові випадки, що зареєстровані робочими органами виконавчої дирекції Фонду

у 2016 році (у порівнянні з 2015 роком)

випадки травматизму на виробництві

(згідно з складеними актами за формою Н-1)

випадки профзахворювань на виробництві (згідно із складеними актами за формою П-4)

травмовано осіб (всього) в т.ч. смертельно 2016 рік

(травмовано осіб)

2015 рік

(травмовано осіб)

2016 рік 2015 рік 2016 рік 2015 рік
4 766 4592 364 360 1 603 1764
 
Розділ 3. Соціальні послуги потерпілим

Показники

рядка

Заплановано видатків на 2016 рік

(тис. грн.)

Витрачено коштів

у 2016 році

(тис. грн.)

Кількість потерпілих, які отримали соціальні послуги у 2016 році

А

Б

1

2

3

Медична, професійна та соціальна реабілітація потерпілих на виробництві

3

361696,0

361645,9

 

Витрати на лікування потерпілих на виробництві та їх медичну реабілітацію

3.1

57 172,4

57 166,1

11 921

Витрати на санаторно-курортне лікування

3.2

116 774,6

116767,3

9 586

Витрати на технічні та інші засоби реабілітації

3.3

36298,8

36293,5

5 337

Витрати на зубопротезування

3.4

52,2

51,9

13

Витрати на очне протезування, придбання окулярів і контактних лінз

3.5

82,3

81,5

52

Витрати на слухові апарати

3.6

769,6

768,5

225

Витрати на лікарські засоби та вироби медичного призначення

3.7

92 136,7

92 131,6

18 188

Витрати на додаткове харчування

3.8

1258,7

1257,4

125

Витрати на професійне навчання або перекваліфікацію за індивідуальними програмами реабілітації потерпілих та інші витрати

3.9

25,6

25,5

1

Витрати на спеціальний медичний догляд

3.10

12569,8

12565,5

785

Витрати на постійний сторонній догляд

3.11

23935,3

23929,5

2 727

Витрати на побутове обслуговування

3.12

15274,0

15269,1

3 385

Витрати на придбання спеціальних засобів пересування (коляски)

3.13

4052,7

4050,6

311

Витрати на соціальну реабілітацію потерпілих, в тому числі разова грошова допомога непрацюючим інвалідам

3.14

0,0

0,0

 

Компенсація витрат на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування інвалідів

3.15

1000,6

996,3

4 021

Витрати, пов'язані з забезпеченням інвалідів автомобілями

3.16

292,7

291,6

 
 
Розділ 4. Страхові виплати потерпілим

Показники

рядка

Заплановано видатків на 2016 рік

(тис. грн.)

Витрачено коштів за 2016 рік (тис. грн.)

Кількість потерпілих, які отримали страхові виплати

у 2016 році

А

Б

1

2

3

Відшкодування шкоди, заподіяної працівникові внаслідок ушкодження його здоров'я або в разі його смерті

4

5509337,0

5509177,8

218 474

Допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або встановлення інвалідності

4.1

69871,9

69868,3

8 970

Одноразова допомога потерпілому в разі стійкої втрати професійної працездатності

4.2

55225,4

55221,1

3 332

Щомісячна страхова виплата в разі часткової чи повної втрати працездатності, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого

4.3

5082572,1

5082468,2

207 293

Страхова виплата потерпілому при тимчасовому переведенні на легшу роботу

4.4

40,7

40,4

19

Одноразова допомога в разі смерті потерпілого

4.5

63601,1

63597,9

326 - утр.,

344 - сім'ї

Щомісячні страхові виплати особам, які мають на це право в разі втрати годувальника

4.6

236535,9

236493,9

11 181

Витрати на поховання потерпілого

4.7

609,1

607,2

160

Витрати на відшкодування грошової суми за моральну (немайнову) шкоду за зобов'язаннями минулих років, що виникли до 23.02.2007 року

4.8

880,8

880,8

38

Розділ 5. Витрати на організацію роботи виконавчої дирекції Фонду

та її робочих органів

Показники

рядка

Заплановано видатків на 2016 рік

(тис. грн.)

Витрачено

коштів

у 2016 році

(тис. грн.)

А

Б

1

2

Витрати на організацію роботи Фонду

5

382923,4

382894,7

Поточні видатки виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів

5.1

382923,4

382894,7

Капітальні видатки виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів

5.2

0,0

0,0

 
Виконавча дирекція Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України
 

 

Звіт про виконання показників доходів та видатків

Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві

та професійних захворювань України за 2016 рік

№ п/п

Показники бюджету

Заплановані показники,

тис. грн.

Виконання, тис. грн.

Відсоток виконання (%)

 

Залишок коштів на початок року

590420,2

590420,2

100,0%

 

Резерв коштів для забезпечення виконання завдань страхування від нещасного випадку на початок року

0,0

0,0

 

І. Доходи

1

Поточні надходження

7340502,5

6912376,2

94,2%

1.1

Внески роботодавців

7312214,4

6868849,4

93,9%

1.2

Кошти, що надійшли від стягнення пені та штрафів за адміністративні правопорушення з посадових осіб страхувальників

1954,5

674,4

34,5%

1.3

Добровільні внески та інші надходження, отримання яких не суперечить законодавству

26333,6

42852,4

162,7%

2

Прибуток, одержаний від розміщення тимчасово вільних коштів Фонду, у тому числі резерву коштів на вкладних (депозитних) рахунках

0,0

0,0

 
 

Всього доходів

7340502,5

6912376,2

94,2%

 

Разом коштів з урахуванням залишку та резерву коштів на початок року

7930922,7

7502796,4

94,6%

ІІ. Видатки

1

Профілактика нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

4505,9

4504,9

100,0%

2

Витрати, пов'язані з відшкодуванням Пенсійному фонду України виплачених ним пенсій по інвалідності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання та пенсій у зв'язку з втратою годувальника, який помер внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання

241,5

239,9

99,3%

3

Відшкодування шкоди, заподіяної працівникові внаслідок ушкодження його здоров'я або в разі його смерті

5509337,0

5509177,8

100,0%

4

Медична, професійна та соціальна реабілітація потерпілих на виробництві

361696,0

361645,9

100,0%

5

Видатки по перерахуванню коштів (обслуговування банківськими установами та УДППЗ "Укрпошта")

23858,6

23853,5

100,0%

6

Судові витрати та виконавчий збір

2237,0

2228,3

99,6%

7

Витрати на забезпечення діяльності по обслуговуванню потерпілих та інвалідів

5090,8

5089,2

100,0%

8

Видатки на створення лікувально-профілактичної бази Фонду

0,0

0,0

 

9

Витрати на заходи по координації роботи зі страхувальниками

1876,2

1875,8

100,0%

10

Витрати на виконання інших робіт, пов'язаних з координацією страхової діяльності

2361,6

2360,8

100,0%

11

Забезпечення роботи правління та наглядової ради Фонду

0,0

0,0

 

12

Поточні видатки виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів

382923,4

382894,7

100,0%

13

Капітальні видатки виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів

0,0

0,0

 
 

Всього видатків

6294128,0

6293870,8

100,0%

 

Резерв коштів для забезпечення виконання завдань страхування від нещасного випадку на кінець року

0,0

0,0

 
 

Залишок коштів на кінець року

1636794,7

1208925,6

73,9%Інтернет-лінія "Запобігання проявам корупції"