10 березня 2017 р.
Забезпечення медико-соціальними послугами потерпілих на виробництві - один з основних пріоритетів роботи Фонду

Про заходи, що здійснюються відділенням та направлені на соціальний захист і відновлення здоров'я потерпілих, розповідає начальник відділення виконавчої дирекції Фонду в м. Запоріжжі Марина Васильєва:

«Одним з найважливіших завдань Фонду, визначених Законом України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування», - є забезпечення соціального захисту осіб, що отримали трудове каліцтво, а також відновлення здоров'я та працездатності таких потерпілих.

На теперішній час у відділенні виконавчої дирекції Фонду перебувають на обліку 2464 інваліди, які потребують надання та фінансування необхідних медико-соціальних послуг. Серед них: інвалідів І групи - 61 особа, ІІ групи – 387 осіб, ІІІ групи - 2016 осіб.

Заходи, що здійснюються відділенням та направлені на соціальний захист і відновлення здоров'я потерпілих, поділяються на медичну та соціальну реабілітацію.

Ці основні ланки реабілітації є різноманітними, але взаємодоповнюючими.

Медична реабілітація - це, як правило, лікувальні заходи, спрямовані на одужання, відновлення, компенсацію втраченої функції, попередження захворювання або його загострень.

З метою здійснення медичної реабілітації потерпілих відділення виконавчої дирекції Фонду в м. Запоріжжі фінансує витрати на стаціонарне, амбулаторне лікування, забезпечення виробами медичного призначення. Оскільки металургія є базовою галуззю промисловості регіону, переважна кількість осіб, що перебувають на обліку у відділенні, потребує лікування саме професійних патологій, що виникли внаслідок роботи потерпілих у шкідливих та несприятливих умовах виробництва.

Велику питому вагу у фінансуванні лікування займає і відшкодування вартості наданої медичної допомоги потерпілому в разі настання нещасного випадку на виробництві.

Так, за 2016 рік відділенням виконавчої дирекції Фонду профінансовано витрати на стаціонарне та амбулаторне лікування 366 потерпілим з професійними захворюваннями на суму 1141743 гривень. За аналогічний період витрати на лікування наслідків нещасного випадку на виробництві склали 866460 гривень. Фінансування такої медичної допомоги було надано 160 особам.

Одним з найефективніших заходів медичної реабілітації, які здійснює Фонд, є санаторно-курортне лікування. Цей вид реабілітації відіграє провідну роль у відновленні втрачених функцій організму та збереженні здоров'я, оскільки поєднує в собі комплекс заходів медичного характеру з використанням лікувальних природних ресурсів: фітоаромотерапія, гідротерапія, бальнеотерапія, лікування грязями та інше.

У Запорізькій області на березі Азовського моря розташований багатопрофільний санаторій ТОВ «Арктика», де проходить медичну реабілітацію переважна кількість інвалідів Запоріжжя.

Всього за 2016 рік 190 інвалідів, які перебувають на обліку у відділенні в м. Запоріжжі, були забезпечені Фондом безоплатними санаторно-курортними путівками в санаторії Приазов'я, Західної України та Одеської області.

При цьому, більшість інвалідів м. Запоріжжя потребують лікування наслідків саме професійних захворювань. Це хронічні захворювання легеневої системи, професійні ураження опорно-рухового апарату. Слід зазначити, що із 190 забезпечених путівками потерпілих 132 інваліда пройшли курс лікування наслідків професійного захворювання.

Успіх медичної реабілітації для осіб, які отримали ампутацію кінцівок внаслідок нещасного випадку, повністю залежить від якісного протезування. Мета такої протезно-ортопедичної допомоги - пристосувати інваліда до змінених внаслідок трудового каліцтва життєвих умов. З цією метою відділенням було профінансовано вартість протезування кінцівок, а також забезпечення ортопедичним взуттям 63 інвалідам на суму 647570 гривень.

У відділенні виконавчої дирекції Фонду в м. Запоріжжі перебуває на обліку близько 90 інвалідів, які потребують медичної реабілітації у вигляді протезування зубів. Більшість з яких (60 інвалідів) отримали професійне захворювання - флюороз кістяка, працюючи на ВАТ «Запорізький алюмінієвий комбінат». Це захворювання пов'язане з довготривалим надлишковим потраплянням фтористих сполук в організм людини, внаслідок чого руйнується кісткова система, в тому числі й зубна емаль, розвивається пародонтоз.

Для такої категорії потерпілих вкрай необхідна медична допомога з метою відновлення зубного ряду інваліда. Відділенням виконавчої дирекції Фонду щорічно фінансується така стоматологічна допомога. Так, у 2016 році 7 потерпілим було оплачено вартість зубопротезування на суму 29600 гривень.

Соціальна реабілітація - це система заходів, що сприяє відновленню дієздатності людини в суспільстві. Така реабілітація необхідна тим, хто внаслідок трудового каліцтва втратив можливість вести повноцінне життя.

Як правило, це забезпечення різними засобами реабілітації, які допомагають жити після травми або будь-якої іншої отриманої недуги. Як учасник соціального реабілітаційного процесу відділення виконавчої дирекції Фонду в м. Запоріжжі забезпечує потерпілих інвалідними візками, палицями, милицями, спеціальними сидіннями, протипролежневими матрацами тощо.

У 2016 році такими допоміжними засобами було забезпечено 39 інвалідів на загальну суму 103937 гривень.

Соціальною реабілітацією також вважається і фінансування витрат на необхідні види догляду. Інвалід отримує кошти для компенсації витрат на спеціальний медичний догляд, який здійснюють медичні працівники. Крім того, передбачена компенсація на доглядальниць, які забезпечують постійний сторонній догляд, та людей, які допомагають вести домашнє господарство.

Всього у 2016 році відділенням проведено витрат на необхідні види догляду 59 інвалідам 1-3 групи на загальну суму 947831 гривень.

За 2016 рік додатковими видами допомоги у частині здійснення медичної, соціальної та професійної реабілітації за рахунок коштів Фонду забезпечено 853 осіб на загальну суму 7 376 090 гривень.

Підсумовуючи, наголошую, що відділення виконавчої дирекції Фонду в м. Запоріжжі завжди з повагою відноситься до всіх відвідувачів, насамперед, до тих, кому потрібна наша допомога. Потерпілий на виробництві – це той, хто приходить до нас зі своїм болем, з проблемами, побажаннями та сподіваннями, тому, наша мета – максимально, в рамках закону, їх задовольнити».Інтернет-лінія "Запобігання проявам корупції"