16 лютого 2017 р.
Фонд в повній мірі виконує свої обов’язки щодо соціального захисту застрахованих громадян в процесі їх трудової діяльності

Про підсумки діяльності управління виконавчої дирекції Фонду у Волинській області щодо виконання основних статутних завдань за 2016 рік розповідає начальник управління Григорій Стахів:

«Працівники управління виконавчої дирекції Фонду щодня вирішують проблемні питання людей, яких спіткало горе, турбуються не лише щодо фінансової допомоги потерпілим від нещасного випадку на виробництві чи професійного захворювання, а й сприяють створенню таких умов на виробництві, які б відповідали вимогам безпеки. А ті, хто все ж таки став інвалідом, щоб відчували себе повноцінними громадянами суспільства.

Усім відомо, що вкладати кошти в створення нешкідливих і безпечних умов праці у багато разів вигідніше, ніж розраховуватись потім за наслідки нещасних випадків і професійних захворювань.

Спеціалісти управління та відділень виконавчої дирекції Фонду спрямовують свою діяльність на практичну допомогу роботодавцям для підвищення рівня охорони праці на підприємстві, приведення його у відповідність до вимог законодавства про охорону праці.

Страхові експерти з охорони праці Фонду у 2016 році брали участь в опрацюванні та впровадженні системи управління охороною праці на 137 підприємствах. Брали участь у проведенні 16 семінарів, 84 нарад, 23 засідань «круглих столів» та двох конкурсів, здійснено 46 публікацій в друкованих засобах масової інформації, а також три виступи на місцевому радіомовленню.

Взяли участь у роботі 236 комісій з питань охорони праці, а також з перевірки знань працівників з питань охорони праці.

З початку діяльності Фонду рівень виробничого травматизму в області має стійку тенденцію до зниження.

Станом на 01.01.2017 року у відділеннях виконавчої дирекції Фонду було зареєстровано 66399 підприємств, установ, організацій різної форми власності та видів економічної діяльності, на яких було зайнято майже 208,1 тис. осіб, які працювали на умовах трудового договору, з них 181 отримали травми, в тому числі 20 загинуло. Рівень травматизму на виробництві в області склав 0,87 на 1000 працюючих.

У стані алкогольного сп'яніння отримали травми чотири працівника.

У 2016 році на вугільних підприємствах області травмовано 41 працівник, що становить 22,7 відсотка від загальної кількості.

Як показує аналіз виробничого травматизму, переважна більшість нещасних випадків трапляється через організаційні причини –110 (60,8%), а саме: порушення трудової і виробничої дисципліни – 85, в т. ч. невиконання вимог інструкцій з охорони праці – 83; порушення правил дорожнього руху – 8; невиконання посадових обов'язків – 2.

Психофізіологічні причини стали наслідком 52 (28,7%) нещасних випадків, технічні причини - 19 (10,5%).

Основними технічними причинами є незадовільний стан виробничого середовища – 6 випадків, незадовільний технічний стан виробничих об'єктів, споруд, засобів виробництва - 5 випадків. Основними психофізіологічними причинами є особиста необережність потерпілого – 26 випадків та протиправні дії інших осіб – 24 випадки.

Основними видами подій, що призвели до нещасного випадку, були:

- падіння, обрушення, обвал предметів, матеріалів, породи, ґрунту тощо – 35 (19,3%). Найбільше цих подій припадає на підземне видобування кам'яного вугілля – 22;

- дія предметів та деталей, що рухаються, розлітаються, обертаються – 36 (19,9%);

- падіння потерпілого – 42 (23,2%), в т.ч. під час пересування – 23, з висоти - 16.

Дещо зріс рівень професійних захворювань. Так, у 2016 році за результатами розслідування було складено 89 актів форми П-4 проти 84 у 2015 році. За цей період внаслідок професійних захворювань померло 4 чоловіка.

Усі професійні захворювання відносяться до вугільної галузі. Це в основному хвороби органів дихання та органів слуху, захворювання опорно-рухового апарату, вібраційна хвороба.

Основними причинами профзахворюваності є недосконалість технологічних процесів та обладнання, низький рівень механізації трудомістких процесів, тривалий час роботи в шкідливих умовах праці, незастосування засобів захисту.

Іншим важливим напрямом страхування від нещасних випадків на виробництві є своєчасне та повне відшкодування шкоди, пов'язаної з втратою застрахованими особами працездатності, та проведення страхових виплат особам, що мають на це право в разі втрати годувальника.

На обслуговуванні в управлінні виконавчої дирекції Фонду станом на 01.01.2017 року перебуває 5324 потерпілих на виробництві, які частково або повністю втратили професійну працездатність, в тому числі 3364 потерпілих, у яких право на отримання страхових виплат настало після 1 квітня 2001 року. Крім того, у відділеннях виконавчої дирекції Фонду знаходяться на обслуговуванні 438 утриманців (осіб, які мають право на страхові виплати, втративши годувальника, який загинув при виконанні трудових обов'язків).

Потерпілим (членам їх сімей) виплачено 125,9 млн. грн., що на 8,7 млн. грн. менше, ніж у 2015 році.

Середньомісячний розмір страхової виплати на одного потерпілого склав 1818,4 гривень. Одночасно з цим, чисельність потерпілих, які отримують цей вид виплати, в порівнянні з минулим роком зменшилась на 65 потерпілих.

Середньомісячний розмір страхової виплати на одного утриманця склав 1439 гривень. Чисельність утриманців, які отримують щомісячні виплати, в порівнянні з 2015 роком зменшилась на 7.

За 2016 рік виплачено майже 1,4 млн. грн. одноразової допомоги в разі стійкої втрати професійної працездатності потерпілому. Цю допомогу протягом 2016 року отримав 151 потерпілий.

Одноразову допомогу в разі смерті потерпілого отримали 19 сімей та 21 утриманець на загальну суму більше 3,0 млн. гривень.

У минулому році робочими органами виконавчої дирекції Фонду було відшкодовано 117 особам, які перемістилися з тимчасово окупованої території і районів проведення антитерористичної операції, 2,2 млн. грн. щомісячних страхових виплат.

Діяльність Фонду щодо забезпечення потерпілих медико-соціальними послугами спрямовувалася на відновлення здоров'я потерпілого, повернення його до повноцінного життя.

На кінець звітного року на обслуговуванні у робочих органах Фонду перебувало 3022 інваліди, або 56,8% від загальної кількості потерпілих. Інвалідів І групи – 98, ІІ групи – 482 і ІІІ групи – 2442 особи.

Медико-соціальні послуги отримали 1609 потерпілих від трудового каліцтва чи профзахворювання, на що витрачено понад 9,1 млн. гривень.

Фонд своєчасно та в повному обсязі виконує свої зобов'язання в частині надання медико-соціальних послуг потерпілим на виробництві, вживає належних заходів щодо покращення якості надання цих послуг, створення усіх можливих умов для усунення обмежень життєдіяльності потерпілих, відновлення і компенсації порушених або втрачених здатностей до побутової, професійної, суспільної діяльності. Усі потерпілі внаслідок трудового каліцтва або професійного захворювання в повному обсязі та своєчасно забезпечуються відповідно до висновків МСЕК протезно-ортопедичними виробами, кріслами-колясками (в тому числі виготовленими за індивідуальним замовленням), безкоштовними медикаментами, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, путівками для санаторно-курортного лікування, автомобілями, а також лікуванням у лікувально-профілактичних закладах.

Робочі органи виконавчої дирекції Фонду вживають необхідні заходи щодо погашення та примусового стягнення заборгованості минулих років.

На кінець 2016 року сума несплачених платежів підприємствами до Фонду становить 17465,3 тис. грн., з яких 137,3 тис. грн. заборгованість зі сплати страхових внесків, пов'язана з несвоєчасною виплатою заробітної плати; 9372,14 тис. грн. - недоїмка зі сплати страхових внесків. Значна її сума – 7410,66 тис. грн. - це недоїмка вугільних підприємств. Недоїмка страхувальників-банкрутів становить 1880,96 тис. грн., недоїмка економічно активних підприємств - 80,5 тис. гривень. Вся сума недоїмки знаходиться у виконавчому провадженні.

Одним із вагомих джерел наповнення бюджету Фонду є надходження від сплати страхувальниками капіталізованих платежів для задоволення вимог, що виникли із зобов'язань підприємства–банкрута перед своїми працівниками внаслідок заподіяння шкоди їхньому життю та здоров'ю. У цьому випадку спеціалісти співпрацюють з ліквідаторами та арбітражними керуючими, що дало змогу в 2016 році отримати 1,2 млн. грн. капіталізованих платежів.

В умовах реформування системи соціального страхування робочі органи Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань в області в повній мірі виконують свої обов'язки щодо соціального захисту застрахованих громадян в процесі їх трудової діяльності».Інтернет-лінія "Запобігання проявам корупції"