Основний сайт
Про управління
Новини
Послуги страхувальникам та потерпілим
Профілактика нещасних випадків на виробництві та профзахворювань
Медична та соціальна реабілітація
Правова робота
Робота із зверненнями громадян
Про нас пишуть

Профілактика нещасних випадків на виробництві та профзахворювань

За 2016 рік по Вінницькій області за оперативними даними зареєстровано 206 нещасних випадків, в тому числі нещасних випадків зі смертельним наслідком – 22, в т.ч. випадків смерті на виробництві – 4, групових нещасних випадків – 3, нещасних випадків з можливою інвалідністю – 51. У результаті постраждало 209 осіб, з них 22 – зі смертельним наслідком. Надійшло 6 повідомлень про професійне захворювання. Відповідно, складено 170 актів про нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом форми Н-1, з них 11 – на смертельні випадки. Актів розслідування професійних захворювань форми П-4 за звітний період складено 6.Відсоток не пов'язаних з виробництвом від загальної кількості розслідуваних в звітному періоді випадків складає 15%.

У порівнянні з 2015 роком загальна кількість травмованих на виробництві зменшилась на 11 випадків, смертельний травматизм зменшився на 5 випадків. Кількість профзахворювань зменшилась на 2 випадки.

Страховими експертами з охорони праці робочих органів Фонду взято стовідсоткову участь в розслідуванні усіх нещасних випадків та професійних захворювань. Взято участь в роботі 964 комісій підприємств з перевірки знань з питань охорони праці у працівників та прийняття в експлуатацію виробничих об'єктів. Планові перевірки профілактичної роботи з охорони праці та стану охорони праці на підприємствах області протягом року не проводилися, позапланових проведено 13 перевірок. Надано одне подання до органів Держпраці у Вінницькій області.

Надано допомогу при формуванні 42 особових справ потерпілих.

На факти несвоєчасного повідомлення, або приховування нещасних випадків складено11 протоколів про адміністративне правопорушення.

За 2016 рік страховими експертами з охорони праці робочих органів Фонду у Вінницькій області надано 1092 консультації з питань охорони праці, загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасних випадків та консультацій щодо оформлення актів форми Н-5, Н-1 та П-4. Взято участь в проведенні 161 семінару, 407 нарад та 272 «круглих столів».

Здійснено 93 публікації в засобах масової інформації, 35 виступів на місцевих теле- та радіоканалах. Здійснено 625 заходів звірки з лікарняними закладами по питанню виявлення прихованих нещасних випадків та проходження медоглядів певними категоріями працівників. Вивчено позитивний досвід профілактичної роботи на 202 підприємствах області, у 808 випадках взято участь у опрацьовані та впровадженні системи управління охороною праці на підприємствах, у 530 випадках надавалась допомога у розробленні нормативних актів про охорону праці, 492 рази брали участь у розробленні профілактичних заходів, механізмів їх реалізації, впровадження їх на підприємствах страхувальників, внесення пропозицій щодо підвищення безпеки виробництва. Розповсюджено 1380 примірників нормативних актів з охорони праці, журналів, плакатів, іншої нормативно-довідкової літератури з охорони праці та загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань.

Профілактика нещасних випадків на виробництві та профзахворювань у 2016 році

Профілактика нещасних випадків на виробництві та профзахворювань у 2015 році

Профілактика нещасних випадків на виробництві та профзахворювань у 2014 році

Профілактика нещасних випадків на виробництві та профзахворювань у 2013 році

Профілактика нещасних випадків на виробництві та профзахворювань у 2012 році

Профілактика нещасних випадків на виробництві та профзахворювань у 2011 році

Профілактика нещасних випадків на виробництві та профзахворювань у 2010 році

Профілактика нещасних випадків на виробництві та профзахворювань у 2009 роціІнтернет-лінія "Запобігання проявам корупції"