Основний сайт
Про управління
Новини
Послуги страхувальникам та потерпілим
Профілактика нещасних випадків на виробництві та профзахворювань
Медична та соціальна реабілітація
Правова робота
Робота із зверненнями громадян
Про нас пишуть

Медична та соціальна реабілітація

№ з/п

Назва страхової виплати

Кількість, осіб

Сума виплат, грн.

Робочими органами

Виконавчою дирекцією Фонду

Разом

 

Медична, професійна та соціальна реабілітація потерпілих на виробництві

827

9272735,65

3887107,68

13159843,33

1.

Витрати на лікування потерпілих та їх медичну реабілітацію

102

1305415,51

48571,68

1353987,19

2.

Витрати на санаторно-курортне лікування, у тому числі:

341

241128,82

3838536,00

4079664,82

 

- путівки, враховуючи супровідників

346

169918,00

3838536,00

4008454,00

 

- проїзд потерпілих та супроводжуючих осіб

237

71210,82

-

71210,82

3.

Витрати на технічні та інші засоби реабілітації

304

2489212,90

-

2489212,90

4.

Витрати на зубопротезування

1

12278,71

-

12278,71

5.

Витрати на очне протезування, придбання окулярів і контактних лінз

2

4109,33

-

4109,33

6.

Витрати на слухові апарати

3

19740,00

-

19740,00

7.

Витрати на лікарські засоби та вироби медичного призначення

271

2168899,99

-

2168899,99

8.

Витрати на додаткове харчування

1

3612,56

-

3612,56

9.

Витрати на спеціальний медичний догляд

36

567895,26

-

567895,26

10.

Витрати на постійний сторонній догляд

100

886788,30

-

886788,30

12.

Витрати на побутове обслуговування

243

1178239,71

-

1178239,71

13.

Витрати на придбання спеціальних засобів пересування (коляски)

17

294788,50

-

294788,50

14.

Компенсація витрат на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування інвалідів

291

72707,21

-

72707,21

15.

Витрати на забезпечення інвалідів автомобілями, у тому числі:

-

27918,85

 

27918,85

 

- на утримання автомобілів до моменту передачі їх інваліду

-

27918,85

-

27918,85

 

- на видані автомобілі

-

-

-

-

 

- навчання водінню автомобіля інвалідів

-

-

-

-

За 2016 рік діяльність робочих органів виконавчої дирекції Фонду у Вінницькій області щодо забезпечення потерпілих соціальними та медичними послугами спрямовувалася на відновлення здоров'я потерпілого, повернення його до праці й у суспільство, усунення наслідків захворювання, травми або дефекту, максимальне зменшення наявних обмежень пересування, орієнтації, самообслуговування.

У 2016 році на медичну, професійну та соціальну реабілітацію потерпілих на виробництві у Вінницькій області профінансовано 13159843,33 грн.

Потерпілі, які стали інвалідами, були забезпечені 346 путівками на санаторно-курортне лікування (в тому числі 19 супроводжуючих осіб) на суму 4008454,00 грн., а також 222 потерпілим і 15 супроводжуючим особам було відшкодовано витрати на проїзд до санаторно-курортного закладу і назад на загальну суму 71210,82 грн.

Лікування потерпілих проводиться у закладах охорони здоров'я на підставі укладених договорів та за рахунок потерпілих при самостійній оплаті лікування ними, вартість якого компенсується робочими органами виконавчої дирекції Фонду на підставі документів, що підтверджують їх витрати. За 2016 рік стаціонарним лікуванням (в тому числі у разі госпіталізації безпосередньо після настання нещасного випадку) та медичною реабілітацією забезпечено 102 потерпілих на загальну суму 1353987,19 грн.

З метою ефективного та повного забезпечення інвалідів технічними засобами реабілітації (протезно-ортопедичними виробами, ортопедичним взуттям та інші) (далі – ТЗР) робочими органами виконавчої дирекції Фонду у Вінницькій області у 2016 році відшкодовувались витрати за виготовлення, поставку, ремонт та технічне обслуговування технічних та інших засобів реабілітації відповідно до укладених договорів, 304 потерпілим на загальну суму 2489212,90 грн., в тому числі 18 потерпілих були забезпечені післягарантійним ремонтом виданих протезно-ортопедичних виробів, 8 потерпілих отримали подушки протипролежневі, ходунки, крісла-стільці, 69 потерпілих отримали палиці та милиці, а 11 потерпілим були відшкодовані витрати на проїзд до місця протезування.

Також 1 потерпілий був забезпечений зубопротезуванням, 2 потерпілим відшкодовані витрати на очне протезування та придбання окулярів і 3 потерпілих забезпечені слуховими апаратами на загальну суму 36128,04 грн.

271 потерпілих, які потребували забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення та гігієнічними виробами були забезпечені ними своєчасно і у повному обсязі за рахунок коштів Фонду на загальну суму 2168899,99 грн., де 11 потерпілих були забезпечені постільною та натільною білизною, постільними речами і 16 потерпілим відшкодовувались витрати на гігієнічні вироби.

У 2016 році здійснено забезпечення потерпілих своєчасно і в необхідних обсягах спеціальним медичним доглядом у розмірі мінімальної заробітної плати незалежно від інших виплат та послуг - 36 осіб, постійним стороннім доглядом у розмірі ½ мінімальної заробітної плати - 100 осіб, побутовим обслуговуванням у розмірі ¼ мінімальної заробітної плати - 243 особи.

Спеціальними засобами пересування (коляскою) у 2016 році забезпечені 17 потерпілих, з них 9 за індивідуальним замовленням згідно висновку ЛКК та 9 колясками серійного виробництва, дві з яких за рахунок повернутих до робочих органів у разі смерті потерпілих, термін експлуатації яких ще не закінчився.

Відповідно до діючого законодавства інвалідам, які отримали автомобілі за кошти Фонду, а також інвалідам, які мають право на отримання автомобіля, у 2016 році проведено виплату на бензин, ремонт, технічне обслуговування та на транспортне обслуговування 291 особі на суму 72707,21 грн.

За 2016 рік на підготовку та утримання автомобілів до передачі їх інвалідам витрачено 27918,85 грн., в тому числі проведений ремонт 2 автомобілів, які в подальшому були видані інвалідам у користування.

Також у 2016 році за медико-соціальними послугами звернулось 41 потерпілих, які переселилися з території проведення АТО в Донецькій та Луганській областях, загальна сума відшкодованих витрат становить 349,7 тис. грн., а саме 12 інвалідам були відшкодовані кошти за проїзд на санаторно-курортне лікування, 24 потерпілих забезпечувались лікарськими засобами та виробами медичного призначення на суму 96,8 тис. грн., 3 потерпілих були забезпечені технічними та іншими засобами реабілітації (протези, протез для купання, ортопедичне взуття, палиці) на суму 43,5 тис. грн., щомісячно 1 потерпілий забезпечується постійним стороннім доглядом і 1 забезпечується побутовим обслуговуванням, 1 отримав виплату на бензин, ремонт і технічне обслуговування, 16 інвалідів отримали путівки на санаторно-курортне лікування на суму 180936,00 грн.

У структурі витрат на соціальні та медичні послуги (без врахування виплат виконавчою дирекцією Фонду) найбільшу питому вагу мають витрати на забезпечення потерпілих технічними та іншими засобами реабілітації – 26,8%, на лікарські засоби та вироби медичного призначення – 23,4% і витрати на стаціонарне лікування потерпілих – 14,1%. Меншу питому вагу мають витрати на побутове обслуговуванням – 12,7%, постійний сторонній догляд – 9,6%, спеціальний медичний догляд – 6,1%. Значно меншою є питома вага витрат на придбання спеціальних засобів пересування (коляски), на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування інвалідів, витрат на утримання автомобілів до передачі їх інвалідам, витрати на проїзд до санаторію і назад та інші – 7,3%.

Медична та соціальна реабілітація у 2016 році

Медична та соціальна реабілітація у 2015 році

Медична та соціальна реабілітація у 2014 році

Медична та соціальна реабілітація у 2013 році

Медична та соціальна реабілітація у 2012 році

Медична та соціальна реабілітація у 2011 році

Медична та соціальна реабілітація у 2010 році 

Медична та соціальна реабілітація у 2009 роціІнтернет-лінія "Запобігання проявам корупції"