Основний сайт
Про управління
Новини
Послуги страхувальникам та потерпілим
Профілактика нещасних випадків на виробництві та профзахворювань
Медична та соціальна реабілітація
Правова робота
Робота із зверненнями громадян
Про нас пишуть

Профілактика нещасних випадків на виробництві та профзахворювань

Протягом 2016 року до робочих органів виконавчої дирекції Фонду у Київській області надійшло 280 повідомлень про нещасні випадки на виробництві, в яких постраждало 296 осіб, в тому числі 53 із смертельним наслідком.

За звітний період страховими експертами з охорони праці управління виконавчої дирекції Фонду у Київській області взято участь у роботі 269 комісій з розслідування нещасних випадків на виробництві.

Завершено розслідування та складено акти форми Н-5 на 259 нещасних випадків, в т.ч.: смертельно - 49, групових нещасних випадків - 13, нещасних випадків із смертельним наслідком – 27, випадків смерті на підприємстві - 22, випадків з можливою інвалідністю – 22 та інші - 175.

Нещасні випадки визнано страховими та на потерпілих складено акти за формою Н-1 на 216 осіб. До цього переліку входять 12 потерпілих з можливою інвалідністю, 12 - із смертельним наслідком, а також 20 потерпілих, що зазнали травмувань у групових нещасних випадках.

Аналізуючи кількість нещасних випадків, що зареєстровані як страхові протягом 2016 року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, травматизм зріс на 49 нещасних випадків або на 32%.

Найбільше нещасних випадків сталося в таких галузях діяльності:

- оптова та роздрібна торгівля - 41 постраждалий (19%);

- виробництво харчових продуктів – 22 (10%);

- транспорт - 14 (6%);

- сільське господарство – 23 (11%);

- виробництво гумових і пластмасових виробів – 19 (9%).

З метою проведення профілактичної роботи на підприємствах з попередження нещасних випадків та професійних захворювань у подальшому страховими експертами з охорони праці протягом 2016 року взято участь у роботі 634 комісій з перевірки знань з питань охорони праці у працівників підприємств, установ та організацій; надано страхувальникам 777 консультацій з охорони праці; взято участь у проведенні 509 семінарів, нарад, «круглих столів» та конкурсів. Опубліковано 79 статей у засобах масової інформації.

Взято участь в опрацюванні та впровадженні системи управління охороною праці на 543 підприємствах. Розповсюджено 418 нормативних актів з питань охорони праці, журналів та іншої спеціальної літератури, плакатів, пам'яток.

Складено 26 протоколів на посадових осіб підприємств та винесено постанови про адміністративне правопорушення за несвоєчасне повідомлення про нещасні випадки на виробництві.

Профілактика нещасних випадків на виробництві та профзахворювань у 2016 році

Профілактика нещасних випадків на виробництві та профзахворювань у 2015  році

Профілактика нещасних випадків на виробництві та профзахворювань у 2014 році

Профілактика нещасних випадків на виробництві та профзахворювань у 2013 році

Профілактика нещасних випадків на виробництві та профзахворювань у 2012 році

Профілактика нещасних випадків на виробництві та профзахворювань у 2011 році

Профілактика нещасних випадків на виробництві та профзахворювань у 2010 році

Профілактика нещасних випадків на виробництві та профзахворювань у 2009 роціІнтернет-лінія "Запобігання проявам корупції"