Основний сайт
Про управління
Новини
Послуги страхувальникам та потерпілим
Профілактика нещасних випадків на виробництві та профзахворювань
Медична та соціальна реабілітація
Правова робота
Робота із зверненнями громадян
Доступ до публічної інформації
Про нас пишуть
Державні закупівлі

Профілактика нещасних випадків на виробництві та профзахворювань

Протягом 2016 року зареєстровано 70 страхових нещасних випадків, пов'язаних з виробництвом, що на 8 випадків менше, ніж зареєстровано за відповідний період 2015 року (зниження рівня травматизму на 10,3%). У результаті нещасних випадків постраждало 75 осіб, що на 8 осіб менше рівня 2015 року (зниження кількості потерпілих на 10,6%).

Зменшився рівень травматизму зі смертельним наслідком, так, під час нещасних випадків за період 2016 року загинуло 5 осіб проти 13 осіб за відповідний період 2015 року (зниження рівня смертельного травматизму на 61,5%). Зареєстровано також 5 групових нещасних випадків, під час яких постраждало 10 осіб.

По області за період 2016 року зареєстровано 2 професійних захворювання, що на 4 випадки менше відповідного показника періоду 2015 року (зниження рівня професійної захворюваності на 66,7%).

Відповідно до покладених на Фонд завдань з проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, страхові експерти з охорони праці управління виконавчої дирекції Фонду в Херсонській області за 2016 рік взяли участь у 59 перевірках стану охорони праці підприємств, установ та організацій області (49 – за 2015 рік), під час яких було виявлено 370 порушень нормативних актів про охорону праці та соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві (493 – за 2015 рік).

Стосовно виявлених порушень прийнято відповідні заходи реагування, а саме: внесено 59 подань власнику підприємства про усунення виявлених недоліків (49 – за 2015 рік). У випадках несвоєчасного повідомлення про нещасні випадки складено 10 протоколів про адміністративне правопорушення.

З метою запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим видам загрози здоров'ю працюючих страховими експертами з охорони праці управління у 2016 році страхувальникам надано 1780 консультацій з питань дотримання вимог Законів України „Про охорону праці”, „Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування” та Положення про порядок розслідування і ведення обліку нещасних випадків. Надана дієва допомога по створенню служб охорони праці та впровадження системи управління охороною праці на 598 підприємствах області.

З керівниками та спеціалістами, відповідальними за стан охорони праці на підприємствах, в організаціях, незалежно від форми власності, за участю спеціалістів райдержадміністрацій та Головного управління Держпраці у Херсонській області, організовано та проведено 159 засідань «круглого столу», 85 семінарів та 419 нарад. У засобах масової інформації здійснено 101 публікацію в газетах і на сайтах місцевих районних адміністрацій та 24 виступи на телебаченні та радіо.

Взято участь: в роботі 230 комісій з питань охорони праці підприємств; у розробленні на підприємствах з метою досягнення встановлених нормативів, підвищення існуючого рівня охорони праці і безпеки виробництва 897 профілактичних заходів.

Під час проведення перевірок підприємств службою страхових експертів управління було розповсюджено 6470 копій нормативних актів, спеціальної літератури та пам'яток з питань охорони праці та соціального страхування від нещасного випадку на виробництві.

Для можливості розгляду справ про призначення страхових виплат застрахованому або членам його сім'ї страховими експертами управління надана допомога потерпілим, які за станом здоров'я не спроможні були самі зібрати документи.

Службою страхових експертів управління області проводилися також інші профілактичні заходи щодо запобігання травматизму виробничого характеру, а саме: надавалися консультації щодо розроблення розділу «Охорона праці» у колективних договорах і угодах усіх рівнів, взято участь у зборах трудових колективів, вивчення та розповсюдження позитивного досвіду в галузі охорони праці. Активно організовано та проведено низку заходів, присвячених відзначенню в Україні Всесвітнього дня охорони праці.

З метою упередження нещасних випадків на виробництві на підприємствах та виробництвах в галузях економіки, де мало місце зростання кількості випадків виробничого травматизму, страховими експертами управління на базі учбово-курсових комбінатів області, підприємств та експертно-технічного центру Держпраці взято участь в організації та проведенні навчання та перевірки знань керівників та працівників, відповідальних за стан охорони праці, у 399 групах із загальною кількістю 4440 осіб.

Профілактика нещасних випадків на виробництві та профзахворювань у 2016 році

Профілактика нещасних випадків на виробництві та профзахворювань у 2015 році

Профілактика нещасних випадків на виробництві та профзахворювань у 2014 році

Профілактика нещасних випадків на виробництві та профзахворювань у 2013 році

Профілактика нещасних випадків на виробництві та профзахворювань у 2012 році

Профілактика нещасних випадків на виробництві та профзахворювань у 2011 році

Профілактика нещасних випадків на виробництві та профзахворювань у 2010 році

Профілактика нещасних випадків на виробництві та профзахворювань у 2009 роціІнтернет-лінія "Запобігання проявам корупції"