Основний сайт
Про управління
Графік прийому громадян Відділення
Новини
Послуги страхувальникам та потерпілим
Профілактика нещасних випадків на виробництві та профзахворювань
Медична та соціальна реабілітація
Правова робота
Робота із зверненнями громадян
Державні закупівлі
Про нас пишуть

Про управління

Донецька область – найбільша в Україні. На її теренах проживає десята частина населення країни – близько 4,9 млн. чоловік. Донбас – край вугілля і металу – найбільший індустріальний регіон України. Область виробляє майже п'яту частину усього валового національного продукту України. Економіка області представлена 150 галузями промисловості. Серед більш розвинених – металургійна, машинобудівна, хімічна та переробна галузі. Ведучою в регіоні є вугледобувна промисловість, де зайнято майже 10 відсотків працездатного населення. В промисловій інфраструктурі області переважають підприємства з високим рівнем виробничого травматизму. Тому з 318 тис. потерпілих на виробництві в Україні 111 тис. припадає на Донецьку область. Це найвищий показник в Україні.

Тому, створення Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, сприяє суттєвому зниженню соціальної напруги в шахтарському середовищі.

Законом України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», визначені три головних завдання страхування від нещасного випадку:

· проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози здоров'ю застрахованих, викликаним умовами праці;

· відновлення здоров'я та працездатності потерпілих на виробництві від нещасних випадків або професійних захворювань;

· відшкодування матеріальної та моральної шкоди застрахованим і членам їх сімей.

Основними завданнями обласного управління Фонду є :

  • реалізація державної політики у сфері страхування від нещасного випадку, рішень правління та виконавчої дирекції Фонду;
  • організаційно-методичне керівництво та контроль за діяльністю відділень виконавчої дирекції Фонду;
  • розроблення та реалізація заходів щодо профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, медичної, професійної та соціальної реабілітації потерпілих на виробництві, відшкодування матеріальної та моральної шкоди потерпілим і членам їх сімей;
  • забезпечення сталого фінансування системи страхування від нещасного випадку.

Виконання вищевказаних завдань неможливо без забезпечення сталого фінансування системи страхування від нещасного випадку на виробництві.

При цьому, не дивлячись на значні суми, які надходять від страхувальників, Донецька область з об'єктивних причин залишається дотаційною.

Структура робочих органів виконавчої дирекції Фонду у Донецькій області складається з управління та 52 відділень, які мають статус юридичних осіб.

Штатна чисельність працівників Фонду по області – 911 осіб. Середній вік працівників робочих органів – 44 роки. 93 відсотка загальної чисельності працівників мають повну вищу освіту.

З метою оптимізації чисельності, умов оплати й стимулювання роботи працівників, а також забезпечення відділень профільними фахівцями з питань охорони праці, медичного забезпечення й правого супроводу була вдосконалена організаційна структура в управлінні та 20 відділеннях виконавчої дирекції Фонду.

95 працівників управління й відділень підвищили рівень професійних знань на базі навчального закладу «Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації».

За видатні успіхи у виконанні трудових обов’язків у 2012 році було нагороджено 5 начальників відділень виконавчої дирекції Фонду Нагрудним знаком виконавчої дирекції Фонду «За розвиток соціального страхування».

За сумлінне відношення до виконання обов’язків, вагомий особистий внесок у справу реалізації найважливіших завдань соціального страхування від нещасних випадків на виробництві й професійних захворюваннях, рішення проблем соціального захисту громадян протягом року нагороджено:

- Почесною Грамотою виконавчої дирекції Фонду – 13 працівників управління й відділень і оголошена Подяка виконавчої дирекції Фонду 20 працівникам.

Відзначено 27 працівників Почесною грамотою обласної державної адміністрації, Почесними грамотами виконкому Донецької міської ради та іншими відзнаками органів місцевого самоврядування й органів виконавчої влади області.

Були нагороджені Почесною грамотою й Грамотою управління 170 працівників управління та відділень і оголошена Подяка начальника управління 88 працівникам.

Веб-сайт управління виконавчої дирекції Фонду у Донецькій областіІнтернет-лінія "Запобігання проявам корупції"