Основний сайт
Про управління
Новини
Послуги страхувальникам та потерпілим
Облік страхувальників та страхові внески Відшкодування шкоди потерпілим на виробництві Підприємства-боржники
Профілактика нещасних випадків
Медична та соціальна реабілітація
Правова робота
Робота із зверненнями громадян
Про нас пишуть

Облік страхувальників та страхові внески

Станом на 01.01.2016 року кількість страхувальників, які перебувають на обліку у відділеннях виконавчої дирекції Фонду у Черкаській області, становить 39010 осіб, в тому числі: 25270 юридичних осіб; 13696 фізичних осіб, які використовують найману працю, 44 особи, що взяті на облік на добровільних засадах.

За 2015 рік на рахунок Фонду надійшло страхових коштів у сумі 453279,16 грн., в т.ч.: внески роботодавців - 151663,83 грн., надходження пені та штрафів за адміністративні правопорушення з посадових осіб страхувальників - 75762,28 грн., інші надходження, отримання яких не суперечить законодавству, становлять 225853,05 грн., в т.ч. капіталізовані платежі 132973,42 грн.

За 2015 рік відділеннями виконавчої дирекції Фонду у Черкаській області проведено 740 перевірок страхувальників, в т.ч.:

- по результатах наданих відомостей розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності за 2015 рік в умовах дії Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» проведено 683 перевірки страхувальників. За результатами проведених перевірок переведено до вищого класу професійного ризику виробництва 2 страхувальника, до нижчого класу - 168 страхувальників та у 513 страхувальників клас професійного ризику виробництва залишився без змін;

- з метою забезпечення повноти нарахування, сплати та витрачання коштів Фонду проведено 57 перевірок страхувальників, по яких складено відповідні акти. У результаті проведеної роботи нараховано 158,17 грн. пені та донараховано 49,35 грн. страхових внесків, які сплачені в повному обсязі.

За порушення законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності (стаття 1654 КУпАП) за 2015 рік складено 263 протоколи про адміністративне правопорушення, по яких винесено 263 постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу на суму 38505,0 грн.

Сума адміністративних штрафів, перерахована посадовими особами на доходний рахунок робочого органу виконавчої дирекції Фонду, від накладених адміністративних стягнень у вигляді штрафу (з урахуванням минулих періодів) за 2015 рік становить 39304,0 грн.

Станом на 01.01.2016 року, згідно поданих звітів, 16 страхувальників вказали недоїмку зі сплати страхових внесків до Фонду на суму 487836,22 грн. Сума сплаченої недоїмки за 2015 рік складає 143774,83 грн.

Облік страхувальників та страхові внески у 2015 році

Облік страхувальників та страхові внески у 2014 році

Облік страхувальників та страхові внески у 2013 році

 

Облік страхувальників та страхові внески у 2012 році

Облік страхувальників та страхові внески у 2011 році

Облік страхувальників та страхові внески у 2010 році

Облік страхувальників та страхові внески у 2009 роціІнтернет-лінія "Запобігання проявам корупції"