Облік страхувальників та доходів

Станом на 1 січня 2017 року кількість страхувальників у Фонді становила 3 103 690 осіб, з них: юридичних осіб – 1 189 835, фізичних осіб – 1 913 729, добровільно застрахованих осіб – 126.

У 2016 році надходження до Фонду склали 6 912 376,2 тис. грн., або 94,2% від плану, в тому числі внески роботодавців – 6 868 849,4 тис. гривень. Невиконання плану надходження внесків страхувальників пов'язано з тим, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 870 «Про внесення зміни у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 № 675», починаючи з 14.12.2016 року, частка єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві надходить до Фонду соціального страхування України.

Протягом 2016 року робочими органами виконавчої дирекції Фонду проводилась відповідна претензійно-позовна робота по погашенню заборгованості із сплати страхових внесків минулих років до Фонду.

З метою стягнення заборгованості зі сплати страхових внесків робочими органами виконавчої дирекції Фонду станом на 01.01.2017 року подано позовних заяв до суду на суму 90 457,1 тис. грн., у виконавчому провадженні знаходиться недоїмка на суму 313 148,6 тис. грн., заявлено кредиторські вимоги до страхувальників – банкрутів на суму 40728,7 тис. гривень.

Протягом 2016 року робочими органами виконавчої дирекції Фонду здійснено 479 заходів по проведенню роз'яснювальної роботи серед населення щодо їх прав та обов'язків в умовах дії Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» через засоби масової інформації (виступи на радіо, публікації статей в періодичних виданнях тощо). Роз'яснювальна інформація розміщувалась на веб-сайті виконавчої дирекції Фонду.

Також велась роз'яснювальна робота з підприємствами, які мають заборгованість із сплати страхових внесків до Фонду. Було проведено 580 зустрічей з керівниками підприємств – боржників та 104 засідань «круглих столів», семінарів та комісій. Надавалися роз'яснення громадянам, підприємствам, установам, організаціям.

Велася робота по заявленню кредиторських вимог страхувальникам щодо капіталізованих платежів. У результаті цієї роботи до Фонду від сплати капіталізованих платежів у 2016 році надійшло 37 863,7 тис. гривень.

Проведена робота щодо наповнення доходної частини бюджету Фонду забезпечила належний рівень здійснення страхових виплат і медико-соціальних послуг потерпілим від нещасних випадків на виробництві та членам їх сімей.

 

До уваги страхувальників роз'яснення щодо подання відомості розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності за 2015 рік!

Відповідно до норм пункту 4 частини першої статті 9 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (далі – базовий Закон) в редакції, що діяла до 01.01.2016 року, одним з основних завдань Фонду соціального страхування України було віднесення страхувальника до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду його економічної діяльності. Статтею 15 базового Закону було визначено обов'язки роботодавця, зокрема, щодо подання в установленому порядку відомості про річний фактичний обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) за минулий календарний рік та інформування про зміну виду діяльності підприємства для переведення його до відповідного класу професійного ризику. Стаття 52 базового Закону визначала порядок визначення класу професійного ризику виробництва. Так, відповідно до статті 52 базового Закону в редакції, що діяла до 01.01.2016 року, зміна класу професійного ризику здійснюється один раз на рік за результатами роботи страхувальника за минулий календарний рік. Новий клас професійного ризику встановлюється з початку поточного року.

Відповідно до пункту 4 Порядку визначення класу професійного ризику виробництва за видами економічної діяльності, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 08.02.2012 № 237 (далі – Порядок визначення класу), віднесення до класу професійного ризику виробництва здійснюється за основним видом економічної діяльності, що визначається за найбільшою питомою вагою обсягу реалізованої продукції та/або чисельністю зайнятих осіб за минулий календарний рік.

Відомості про річний фактичний обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) за минулий календарний рік страхувальники подають один раз на рік до 25 січня року, наступного за звітним, у відомості розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності (далі - відомість розподілу) за формою згідно з додатком 3 до Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду їх економічної діяльності та проведення перевірок достовірності поданих страхувальниками відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основний), затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 30 листопада 2010 року за №30, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2010 року за №1337/18632 (із змінами) (далі - Порядок).

Інформація з відомості розподілу за минулий календарний рік відповідно до статті 52 базового Закону, пункту 4 Порядку визначення класу та пункту 3.10 Порядку використовувались робочими органами виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі – виконавча дирекція Фонду) виключно для перегляду з початку поточного року належності страхувальника до класу професійного ризику виробництва за основним видом економічної діяльності.

Законом № 909 внесено зміни до статті 9 базового Закону, якими виключено з основних завдань Фонду соціального страхування України віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду їх економічної діяльності та виключено статтю 52 базового Закону, яка регламентувала порядок визначення класу професійного ризику виробництва та його зміну.

Крім того, Законом внесено зміни до пункту 5 частини другої статті 15 базового Закону, якими з обов'язків роботодавця виключено подання інформації щодо зміни виду діяльності підприємства для переведення його до відповідного класу професійного ризику.

При цьому відповідно до норм пункту 4 частини другої статті 15 базового Закону роботодавець зобов'язаний подавати в установленому порядку відповідно до законодавства відомості, зокрема, про річний фактичний обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) за минулий календарний рік.

Вищезазначені норми базового Закону нерозривно пов'язані, оскільки відомості про річний фактичний обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) за минулий календарний рік та інформація про зміну виду діяльності підприємства використовувались Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі – Фонд) як інструмент для віднесення страхувальника до відповідного класу професійного ризику.

Таким чином, норми пункту 4 частини другої статті 15 базового Закону не можна буде застосовувати, оскільки дані про річний фактичний обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) за 2015 рік більше не актуальні і не будуть використані Фондом у 2016 році, у зв'язку з тим, що з 01.01.2016 року класи професійного ризику виробництва виключені із законодавства.

З метою дерегуляції господарської діяльності та зменшення адміністративного тиску на страхувальників виконавча дирекція Фонду повідомляє, що у зв'язку із скасуванням класів професійного ризику виробництва з 01.01.2016 року та запровадженням фіксованої ставки єдиного внеску у розмірі 22 % страхувальники мають право не подавати до робочих органів виконавчої дирекції Фонду відомість розподілу за 2015 рік, а робочі органи виконавчої дирекції Фонду, відповідно, не мають підстав накладати адміністративні штрафи на посадових осіб страхувальників за несвоєчасне інформування про річний фактичний обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг), про зміни технології робіт або виду діяльності підприємства, оскільки відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність. Виходячи із системного аналізу законодавства склад правопорушення у даному випадку відсутній, оскільки не подання відомостей про річний фактичний обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) та про зміни технології робіт або виду діяльності підприємства не створює будь-яких правових наслідків.

До уваги страхувальників у Донецькій та Луганській областях!

Страхувальники, які перебувають на обліку у відділеннях виконавчої дирекції Фонду Донецької та Луганської областей, що знаходяться на тимчасово неконтрольованих Україною територіях, можуть подати або надіслати поштою* звіт щодо сплати заборгованості зі сплати страхових коштів до Фонду за формою, встановленою постановою правління Фонду від 30.11.2010 № 31 «Про порядок стягнення та обліку заборгованості зі сплати страхових внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України», зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2010 року за № 1286/18581 за наступними адресами:

- управління виконавчої дирекції Фонду у Донецькій області (84122, Донецька область, м. Слов'янськ, вул. Жовтневої революції, буд. 16, тел. (0626) 22-09-29;

- управління виконавчої дирекції Фонду у Луганській області (93405, Луганська область, м. Сєверодонецьк, просп. Гвардійський, буд.13, тел.:(06452) 40345.

Також, звіт щодо сплати заборгованості зі сплати страхових коштів до Фонду вищезазначені страхувальники можуть подати у будь-яке відділення виконавчої дирекції Фонду Луганської та Донецької області, що знаходиться на підконтрольній Україні території, або будь-яке відділення в інших областях України.

* Надсилається поштою з повідомленням про вручення згідно з Порядком оформлення поштових відправлень з вкладенням матеріалів звітності, розрахункових документів і декларацій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.07.1997 № 799 (із змінами). У разі надсилання відомості розподілу поштою вона вважається поданою у день отримання відділенням поштового зв'язку від страхувальника поштового відправлення із відомістю розподілу.

До уваги страхувальників!

Виконавча дирекція Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України повідомляє, що відповідно до пункту 5 розділу ІІ Положення про реєстр страхувальників, затвердженого наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та Положення про реєстр страхувальників» від 24.11.2014 № 1162, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.12.2014 за № 1554/26331, Державна фіскальна служба України оприлюднює на власному офіційному веб-порталі дані з реєстру страхувальників про взяття на облік платника єдиного внеску.

Відповідним сервісом можливо скористатися на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України за посиланням http://sfs.gov.ua/esv.Інтернет-лінія "Запобігання проявам корупції"