Профілактика нещасних випадків

Порівняльний аналіз стану нещасних випадків та професійних захворювань в Україні за 2016 рік з 2015 роком здійснено без врахування нещасних випадків та професійних захворювань, які сталися на підприємствах, що знаходяться в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 № 1085-р (із змінами).

Аналіз нещасних випадків

У 2016 році робочими органами виконавчої дирекції Фонду зареєстровано 4 766 (з них 364 - смертельно) потерпілих від нещасних випадків на виробництві, на яких складено акти за формою Н-1. У тому числі складено 4 369 (в т.ч. смертельно – 270) актів за формою Н-1 на випадки, що сталися і розслідування яких закінчилось у звітному періоді, та 397 (в т.ч. смертельно – 94) актів на випадки, що сталися у минулих роках, а акти на них складені у звітному періоді.

У 2016 році у порівнянні з 2015 роком кількість страхових нещасних випадків збільшилась на 3,8% (з 4592 до 4766), кількість смертельно травмованих осіб збільшилась на 1,1% (з 360 до 364).

Найбільше зростання кількості нещасних випадків на виробництві відбулося у: Дніпропетровській області – на 97 випадків, або на 15,1%, Київській області – на 43 випадки, або на 24,9%, Харківській області – на 37 випадків, або на 18,7%, Кіровоградській області – на 20 випадків, або на 35,1 відсотка.

Значно збільшилась кількість страхових нещасних випадків із смертельним наслідком у: Рівненській області – на 11 випадків, або у 4,7 рази (з 3 до 14), Волинській області – на 10 випадків, або у 2 рази (з 10 до 20), Черкаській області – на 10 випадків, або у 3,5 рази (з 4 до 14), Львівській області – на 7 випадків, або на 30,4% (з 23 до 30) та Сумській області – на 6 випадків, або у 1,7 рази (з 9 до 15).

Значне зниження страхових нещасних випадків відмічається у Закарпатській області – на 17,5 % (з 40 до 33), Івано-Франківській області – на 16,5% (з 85 до 71), у Полтавській області – на 9,6% (з 187 до 169).

Найбільша кількість страхових нещасних випадків зареєстрована у Дніпропетровській області (15,5 %), Донецькій області (14,5%) та м. Києві (7,9%). Кількість травмованих осіб у цих областях складає 37,9% від загальної кількості травмованих по Україні.

На підприємствах України травмовано 74,5% (3 549) чоловіків та 25,5% (1 217) жінок від загальної кількості травмованих по Україні.

Отримали травми на виробництві у стані алкогольного сп'яніння 123 особи (2,6% від загальної кількості травмованих по Україні), що на 11 осіб більше у порівнянні з 2015 роком. При цьому 61 особа отримала травми із смертельним наслідком.

Найбільше за 2016 рік травмувалися робітники таких професій: водій автотранспортних засобів, гірник очисного забою, прохідник, слюсар-ремонтник.

Найвищий рівень виробничого травматизму спостерігався серед працівників віком від 50 до 59 років (1 210 осіб, що складає 25,4% від загальної кількості травмованих по Україні за 2016 рік).

Серед причин нещасних випадків переважають організаційні65,1% (3 103) нещасних випадків. Через психофізіологічні причини сталося 22,8% (1 088) нещасних випадків, а через технічні причини – 12,1% (575) нещасних випадків.

Найпоширенішими організаційними причинами стали:

- невиконання вимог інструкцій з охорони праці – 35,6% від загальної кількості травмованих осіб по Україні (1 698 травмованих осіб);

- невиконання посадових обов'язків – 8,7% (414 травмованих осіб);

- порушення правил безпеки руху (польотів) – 6,1% (292 травмовані особи);

- порушення технологічного процесу – 3,0% (145 травмованих осіб).

Найпоширенішими психофізіологічними причинами стали:

- особиста необережність потерпілого – 13,2% від загальної кількості травмованих осіб по Україні (628 травмованих осіб);

- травмування (смерть) внаслідок протиправних дій інших осіб – 5,8% (278 травмованих осіб);

- інші причини – 3,3% (155 травмованих осіб).

Найпоширенішими технічними причинами стали:

- незадовільний технічний стан виробничих об'єктів, будинків, споруд, інженерних комунікацій, території – 4,1% від загальної кількості травмованих осіб по Україні (196 травмованих осіб);

- інші технічні причини – 1,9% (89 травмованих осіб);

- незадовільний технічний стан засобів виробництва – 1,6% (76 травмованих осіб);

- конструктивні недоліки, недосконалість, недостатня надійність засобів виробництва – 1,3% (60 травмованих осіб);

- недосконалість технологічного процесу, його невідповідність вимогам безпеки – 1,0% (48 травмованих осіб).

До основних подій, які призвели до нещасних випадків, відносяться:

- падіння потерпілого під час пересування – 21,7% (1 032 травмовані особи від загальної кількості травмованих по Україні);

- дія рухомих і таких, що обертаються, деталей, обладнання, машин і механізмів – 12,5% (594 особи);

- дорожньо-транспортна пригода на дорогах (шляхах) загального користування – 8,0% (380 осіб);

- падіння потерпілого з висоти – 7,5% (358 осіб);

- навмисне вбивство або травма, заподіяна іншою особою, – 5,3% (251 особа);

- обвалення та обрушення породи, ґрунту тощо – 5,0% (236 осіб);

- падіння, обрушення, обвалення предметів, матеріалів, породи, ґрунту тощо – 4,4% (211 осіб).

До устаткування, використання якого найчастіше призводить до настання нещасних випадків, належить:

- автомобілі – 6,0% від загальної кількості травмованих по Україні (284 травмовані особи);

- автомобілі спеціалізовані, автопоїзди, автомобілі-тягачі, кузови-фургони, причепи, тролейбуси, автонавантажувачі, мотоцикли, велосипеди – 4,1% (195 осіб);

- устаткування гірничошахтне – 3,5% (166 осіб).

До основних травмонебезпечних галузей економіки та видів робіт відносяться:

- добувна промисловість і розроблення кар'єрів – кількість травмованих складає 21,3% від загальної кількості травмованих по Україні (1 015 травмованих осіб, в т.ч. 32 - смертельно);

- транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність – 8,7% (415 травмованих осіб, в т.ч. 60 – смертельно);

- сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство – 8,2% (391 травмована особа, в т.ч. 63 - смертельно).

Кількість травмованих осіб у цих галузях складає 38,2% від загальної кількості травмованих по Україні.

Аналіз професійних захворювань

У 2016 році у порівнянні з 2015 роком кількість професійних захворювань зменшилась на 9,1%, або на 161 профзахворювання (з 1 764 до 1 603).

Найбільше зниження професійних захворювань відбулося у: Сумській області – на 62,2% (з 90 до 34), Запорізькій області – на 36,8% (з 68 до 43), Донецькій області – на 31,3% (з 227 до 156), Кіровоградській області – на 17,9% (з 78 до 64), Львівській області – на 3,8% (з 372 до 358).

Кількість професійних захворювань збільшилась у: Луганській області – на 29 випадків (з 19 до 48), Дніпропетровській області – на 6 випадків (з 714 до 720), Волинській області – на 5 випадків (з 84 до 89), Черкаській області – на 4 випадки (з 3 до 7), Житомирській, Закарпатській та Чернівецькій областях – на 1 випадок (з 15 до 16, з 0 до 1, з 0 до 1 відповідно).

Найбільша кількість професійних захворювань зареєстрована у: Дніпропетровській області (44,9%), Львівській області (22,3%) та Донецькій області (9,7%). Кількість потерпілих осіб, які отримали профзахворювання у цих областях, складає 76,9% від загальної кількості потерпілих по Україні, які мають профзахворювання.

У структурі професійних захворювань перше місце належить хворобам органів дихання – 42,8% від загальної кількості по Україні (686 випадків). На другому місці - захворювання опорно-рухового апарату (радикулопатії, остеохондрози, артрити, артози) – 39% (625 випадків). Третє місце за вібраційною хворобою – 8,7% (139 випадків), четверте за хворобами слуху – 3,5% (56 випадків).

Найбільше професійних захворювань сталося в галузі добувної промисловості і розробленні кар'єрів – 81,8% від загальної кількості по Україні (1 311 осіб), що на 4,0% (54 особи) менше у порівнянні з минулим роком.

Діаграма кількості нещасних випадків по регіонах України за 2016 рік

Розподіл кількості потерпілих від нещасних випадків за найбільш травмонебезпечними причинами настання нещасних випадків за 2016 рік

Порівняльний розподіл страхових нещасних випадків за найбільш травмонебезпечними галузями економіки підприємств

Розподіл страхових нещасних випадків на виробництві за 2016 рік у порівнянні з 2015 роком

Діаграма кількості професійних захворювань по регіонах України за 2016 рік

Порівняльний розподіл кількості професійних захворювань за галузями економіки підприємств

Розподіл кількості професійних захворювань по регіонам України за 2016 рік у порівнянні з 2015 роком

 

Спільний наказ Держгірпромнагляду та Фонду "Про удосконалення роботи комісій зі спеціальних розслідувань нещасних випадків та аварій на виробництві" від 07.12.10 №256/1008

 

Звернення організаційного комітету з підготовки та проведення у 2017 році заходів з нагоди Дня охорони праці в Україні  до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, роботодавців, профспілок, засобів масової інформації, керівників і працівників підприємств, установ та організацій

ПЛАН ЗАХОДІВ Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України з відзначення Дня охорони праці в Україні у 2017 році під девізом: «Удосконалення збору та використання даних про безпеку та гігієну праці»

Переможці Всеукраїнського конкурсу "Кращий слоган з охорони праці" серед студентів професійно-технічних та вищих навчальних закладів

Підведення підсумків Всеукраїнського конкурсу "Кращий слоган з охорони праці" (переможці регіональних турів)

 

До відома роботодавців, робочих органів виконавчої дирекції Фонду

З метою попередження нещасних випадків на виробництві, пов’язаних з обслуговуванням та ремонтом водопровідних та каналізаційних мереж, колекторів, колодязів, Державним підприємством «Луганський експертно-технічний центр» разом з територіальним управлінням Держгірпромнагляду по Луганській області створено відеофільм «ОБЕРЕЖНО, КОЛОДЯЗІ».

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України надає можливість страхувальникам безкоштовно використовувати у своїй роботі такі комп’ютерні програми та інформаційно-довідникові матеріали.Інтернет-лінія "Запобігання проявам корупції"