Профілактика нещасних випадків

Порівняльний аналіз стану нещасних випадків та професійних захворювань в Україні за І квартал 2017 року з І кварталом 2016 року здійснено без врахування нещасних випадків та професійних захворювань, які сталися на підприємствах, що знаходяться в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 №1085-р (із змінами).

Аналіз нещасних випадків

У І кварталі 2017 року робочими органами виконавчої дирекції Фонду зареєстровано 1 359 (з них 103 - смертельно) потерпілих від нещасних випадків на виробництві, на яких складено акти за формою Н-1. У тому числі складено 976 (в т.ч. смертельно – 37) актів за формою Н-1 на випадки, що сталися і розслідування яких закінчилось у звітному періоді, та 383 (в т.ч. смертельно – 66) актів на випадки, що сталися у минулих роках, а акти на них складені у звітному періоді.

У І кварталі 2017 року у порівнянні з І кварталом 2016 року кількість страхових нещасних випадків збільшилась на 19,2% (з 1140 до 1359), кількість смертельно травмованих осіб збільшилась на 24,1% (з 83 до 103).

Найбільше зростання кількості нещасних випадків на виробництві відбулося у: м. Києві – на 56 випадків, або на 62,9%, Львівській області – на 43 випадки, або на 57,3%, Запорізькій області – на 25 випадків, або на 37,9 відсотка.

Основною причиною зростання рівня виробничого травматизму по м. Києву є значна кількість нещасних випадків на підприємствах, які мають розгалужену мережу філій по всій Україні, зокрема, у ТОВ «Сільпо-Фуд» (9 випадків, з них 6 – за межами Києва, ПП «МакДональдз Юкрейн Лтд» (8 випадків, з них 4 – за межами Києва), регіональна філія «Південно-Західна залізниця» (5 випадків, які сталися за межами Києва, а взяті на облік робочими органами виконавчої дирекції Фонду у м. Києві).

Збільшення кількості складених актів за формою Н-1 у Львівській області пов'язане з настанням групового нещасного випадку у ВП «Шахта «Степова» ДП «Львіввугілля», де було травмовано 36 працівників, в т.ч. 8 – із смертельним наслідком.

Значно збільшилась кількість страхових нещасних випадків із смертельним наслідком у: Львівській області – на 15 випадків, або у 4 рази (з 5 до 20), у Донецькій області – на 5 випадків, або у 2,7 разів (з 3 до 8) та у Полтавській області – на 4 випадки, або у 2,3 разів (з 3 до 7).

Значне зниження страхових нещасних випадків відмічається у: Луганській області – на 10,3% (з 29 до 26) та у Київській області – на 9,1% (з 55 до 50).

Найбільша кількість страхових нещасних випадків зареєстрована у: Дніпропетровській області (14%), Донецькій області (13,8%) та м. Києві (10,7%). Кількість травмованих осіб у цих областях складає 38,5% від загальної кількості травмованих по Україні.

На підприємствах України травмовано 70,9% (963) чоловіків та 29,1% (396) жінок від загальної кількості травмованих по Україні.

Отримали травми на виробництві у стані алкогольного сп'яніння 27 осіб (2% від загальної кількості травмованих по Україні), що на 1 особу більше у порівнянні з І кварталом 2016 року. При цьому 14 осіб отримали травми із смертельним наслідком.

Найбільше за І квартал 2017 року травмувалися робітники таких професій: гірник очисного забою (71 особа), водій автотранспортних засобів (52 особи), прохідник (41 особа).

Найвищий рівень виробничого травматизму спостерігався серед працівників віком від 50 до 59 років (349 осіб, що складає 25,7% від загальної кількості травмованих по Україні за І квартал 2017 року).

Серед причин нещасних випадків переважають організаційні58,7% (798) нещасних випадків. Через психофізіологічні причини сталося 29,1% (396) нещасних випадків, а через технічні причини – 12,2% (165) нещасних випадків.

Найпоширенішими організаційними причинами стали:

- невиконання вимог інструкцій з охорони праці – 33% від загальної кількості травмованих осіб по Україні (448 травмованих осіб);

- невиконання посадових обов'язків – 7,5% (102 травмовані особи);

- порушення правил безпеки руху (польотів) – 7,3% (99 травмованих осіб);

- порушення технологічного процесу – 2,4% (33 травмовані особи).

Найпоширенішими психофізіологічними причинами стали:

- особиста необережність потерпілого – 15,3% від загальної кількості травмованих осіб по Україні (208 травмованих осіб);

- інші причини – 6,8% (92 травмовані особи);

- травмування (смерть) внаслідок протиправних дій інших осіб – 6,5% (88 травмованих осіб).

Найпоширенішими технічними причинами стали:

- незадовільний технічний стан виробничих об'єктів, будинків, споруд, інженерних комунікацій, території – 4,7% від загальної кількості травмованих осіб по Україні (64 травмованих осіб);

- інші технічні причини – 2,1% (28 травмованих осіб);

- незадовільний технічний стан засобів виробництва – 1,3% (18 травмованих осіб);

- конструктивні недоліки, недосконалість, недостатня надійність засобів виробництва – 1% (14 травмованих осіб);

- неякісне розроблення або відсутність проектної документації на будівництво, реконструкцію виробничих об'єктів, будівель, споруд, інженерних комунікацій, обладнання, устаткування тощо – 0,8% (11 травмованих осіб).

До основних подій, які призвели до нещасних випадків, відносяться:

- падіння потерпілого під час пересування – 28,3% (385 травмованих осіб від загальної кількості травмованих по Україні);

- дія рухомих і таких, що обертаються, деталей обладнання, машин і механізмів – 9,6% (131 особа);

- дорожньо-транспортна пригода на дорогах (шляхах) загального користування – 9,1% (123 особи);

- навмисне вбивство або травма, заподіяна іншою особою – 5,6% (76 осіб);

- падіння потерпілого з висоти – 5,1% (69 осіб);

- падіння, обрушення, обвалення предметів, матеріалів, породи, ґрунту тощо – 4,6% (62 особи);

- обвалення та обрушення породи, ґрунту тощо – 4,2% (57 осіб).

До устаткування, використання якого найчастіше приводить до настання нещасних випадків, належить:

- автомобілі – 5,6% від загальної кількості травмованих по Україні (76 травмованих осіб);

- автомобілі спеціалізовані, автопоїзди, автомобілі-тягачі, кузови-фургони, причепи, тролейбуси, автонавантажувачі, мотоцикли, велосипеди – 3,5% (48 осіб);

- устаткування гірничо-шахтне – 2,5% (34 особи).

До основних травмонебезпечних галузей економіки та видів робіт відносяться:

- добувна промисловість і розроблення кар'єрів – кількість травмованих складає 20% від загальної кількості травмованих по Україні (272 травмовані особи, в т.ч. 15 - смертельно);

- транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність – 9,4% (128 травмованих осіб, в т.ч. 22 – смертельно);

- сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство – 7% (95 травмованих осіб, в т.ч. 20 - смертельно).

Кількість травмованих осіб у цих галузях складає 36,4% від загальної кількості травмованих по Україні.

Аналіз професійних захворювань

У І кварталі 2017 року у порівнянні з І кварталом 2016 року кількість професійних захворювань збільшилась на 2,8%, або на 13 захворювань (з 472 до 485).

Найбільше зниження професійних захворювань відбулося у: Луганській області – на 72,7 % (з 11 до 3), Волинській області – на 39,3% (з 28 до 17), Кіровоградській області – на 31,8% (з 22 до 15), Дніпропетровській області – на 17,4% (з 172 до 142).

Кількість професійних захворювань збільшилась у: Львівській області – на 64 випадки (з 108 до 172), Миколаївській та Харківській областях – на 6 випадків (з 0 до 6, з 9 до 15 відповідно), Запорізькій та Полтавській областях – на 2 випадки (з 19 до 21, з 0 до 2 відповідно).

Найбільша кількість професійних захворювань зареєстрована у: Львівській області (35,5%), Дніпропетровській області (29,3%) та Донецькій області (15,3%). Кількість потерпілих осіб, які отримали профзахворюванн,я у цих областях складає 80,1% від загальної кількості потерпілих по Україні, які мають профзахворювання.

У структурі професійних захворювань перше місце належить хворобам органів дихання – 43,3% від загальної кількості діагнозів по Україні (265 випадків). На другому місці – захворювання опорно-рухового апарату (радикулопатії, остеохондрози, артрити, артози) – 33,2% (203 випадки). Третє місце за хворобами слуху – 10,3% (63 випадки), четверте за вібраційною хворобою – 5,2% (32 випадки).

Найбільше професійних захворювань сталося в галузі добувної промисловості і розроблення кар'єрів – 81% від загальної кількості по Україні (393 особи), що на 0,8% (3 особи) менше у порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Діаграма кількості нещасних випадків по регіонах України за І квартал 2017 року

Розподіл кількості потерпілих від нещасних випадків за найбільш травмонебезпечними причинами настання нещасних випадків за І квартал 2017 року

Порівняльний розподіл страхових нещасних випадків за найбільш травмонебезпечними галузями економіки підприємств

Розподіл страхових нещасних випадків на виробництві за І квартал 2017 року у порівнянні з І кварталам 2016 року

Діаграма кількості професійних захворювань по регіонах України за І квартал 2017 року

Порівняльний розподіл кількості професійних захворювань за галузями економіки підприємств

Розподіл кількості професійних захворювань по регіонам України за І квартал 2017 року у порівнянні з І кварталом 2016 року

 

Спільний наказ Держгірпромнагляду та Фонду "Про удосконалення роботи комісій зі спеціальних розслідувань нещасних випадків та аварій на виробництві" від 07.12.10 №256/1008

 

Звернення організаційного комітету з підготовки та проведення у 2017 році заходів з нагоди Дня охорони праці в Україні  до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, роботодавців, профспілок, засобів масової інформації, керівників і працівників підприємств, установ та організацій

ПЛАН ЗАХОДІВ Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України з відзначення Дня охорони праці в Україні у 2017 році під девізом: «Удосконалення збору та використання даних про безпеку та гігієну праці»

Переможці Всеукраїнського конкурсу "Кращий слоган з охорони праці" серед студентів професійно-технічних та вищих навчальних закладів

Підведення підсумків Всеукраїнського конкурсу "Кращий слоган з охорони праці" (переможці регіональних турів)

 

До відома роботодавців, робочих органів виконавчої дирекції Фонду

З метою попередження нещасних випадків на виробництві, пов’язаних з обслуговуванням та ремонтом водопровідних та каналізаційних мереж, колекторів, колодязів, Державним підприємством «Луганський експертно-технічний центр» разом з територіальним управлінням Держгірпромнагляду по Луганській області створено відеофільм «ОБЕРЕЖНО, КОЛОДЯЗІ».

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України надає можливість страхувальникам безкоштовно використовувати у своїй роботі такі комп’ютерні програми та інформаційно-довідникові матеріали.Інтернет-лінія "Запобігання проявам корупції"