Медична та соціальна реабілітація потерпілих на виробництві

Забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання медико-соціальними послугами протягом 2016 року здійснювалось відповідно до вимог Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування».

За звітний період за рахунок коштів Фонду потерпілі на виробництві отримали медичну та соціальну допомогу на загальну суму 361,7 млн. грн. (в тому числі майже на 18,7 млн. гривень внутрішньо переміщені особи), що на 17% більше, ніж у 2015 році (308,7 млн. грн.).

Впродовж 2016 року у закладах охорони здоров'я було проліковано та забезпечено медичною реабілітацією 11921 потерпілий на виробництві (в тому числі - 522 внутрішньо переміщені особи), що на 2% менше показника 2015 року (12173 потерпілих), на загальну суму 57,2 млн. гривень. Серед них медичною реабілітацією (відновною терапією) у санаторно-курортних закладах було забезпечено 879 осіб, що у порівнянні з 2015 роком більше на 10% (797 потерпілих).

Лікарськими засобами та виробами медичного призначення за 2016 рік в аптечних закладах було забезпечено 18188 осіб (в тому числі - 895 внутрішньо переміщених осіб), що більше на 8% у порівнянні з 2015 роком (16828 потерпілих). Витрати на ці цілі склали 92,1 млн. гривень.

Санаторно-курортним лікуванням за звітний період забезпечено 9586 інвалідів внаслідок трудового каліцтва та супроводжуючих осіб (в тому числі - 741 внутрішньо переміщена особа) відповідно до визначеної потреби, що на 24% більше, ніж у 2015 році (7721 особа). Загальна сума витрат за 2016 рік на санаторно-курортне лікування склала 116,8 млн. гривень.

Протягом звітного періоду також було забезпечено 5337 потерпілих на виробництві технічними та іншими засобами реабілітації (протезно-ортопедичними виробами) (в тому числі – 249 внутрішньо переміщених осіб), що у порівнянні з 2015 роком більше на 7,5% (4965 потерпілих). Витрати на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації склали 36,3 млн. гривень.

Протягом 2016 року потерпілі отримали 311 спеціальних засобів пересування (колясок) (в тому числі – 24 внутрішньо переміщені особи), що на 30% більше, ніж у 2015 році (240 колясок). Загальна сума на забезпечення потерпілих колясками склала 4,0 млн. гривень.

Впродовж 2016 року виплати на спеціальний медичний догляд отримали 785 інвалідів внаслідок трудового каліцтва, на постійний сторонній догляд – 2727 осіб, на побутове обслуговування – 3385 потерпілих, при цьому кожен з цих показників майже на 10% менше показників 2015 року – 867, 3020 та 3731 особа). Серед цих потерпілих відповідно 211, 426 та 476 – внутрішньо переміщені особи. Загальна сума витрат на необхідні види догляду за звітний період склала 51,8 млн. грн. (12,6 млн. грн., 23,9 млн. грн. та 15,3 млн. грн. відповідно).

Також за 2016 рік здійснено фінансування витрат на додаткове харчування 125 інвалідам, що менше у порівнянні з 2015 роком на 13% (144 особи), на загальну суму 1,3 млн. гривень.

Зубопротезуванням, очним протезуванням, окулярами, контактними лінзами, та слуховими апаратами забезпечено 290 потерпілих, що на 2% менше показника 2015 року (297 потерпілих), на загальну суму 0,9 млн. гривень.

Крім цього, впродовж звітного періоду проводилась компенсація витрат на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування для 4021 інваліда (в тому числі - 166 внутрішньо переміщених осіб), що менше, ніж у 2015 році на 9% (4414 інвалідів). Сума витрат за 2016 рік на ці цілі склала 1,0 млн. гривень.

Виконання обов'язків Фонду щодо забезпечення потерпілих, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції, медико-соціальними послугами в періоди, що порівнювались, здійснювалось відповідно до вимог постанови правління Фонду від 11.12.2014 № 20 «Про затвердження Порядку надання страхових виплат, фінансування витрат на медичну та соціальну допомогу, передбачених загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання для осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території і районів проведення антитерористичної операції» (зареєстрована в Міністерстві юстиції України 12.01.2015 за №6/26451).

Згідно з інформацією управлінь виконавчої дирекції в областях та м. Києві за 2016 рік 2317 внутрішньо переміщених осіб отримали медико-соціальні послуги за рахунок коштів Фонду.

Відповідно до проведеного аналізу встановлено, що протягом 2016 року потерпілі внаслідок нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань забезпечувались медико-соціальними послугами згідно з визначеною потребою в необхідному обсязі та відповідно до вимог чинного законодавства.Інтернет-лінія "Запобігання проявам корупції"