Відшкодування матеріальної шкоди потерпілим

Кількість потерпілих (членів їх сімей), яким Фонд щомісячно проводить страхові виплати, станом на 01.01.2017 року становить 211 тис. осіб, ця кількість порівняно з 2015 роком зменшилась на 10,5 тис. осіб, або на 4,7 відсотка.

Найбільше потерпілих (членів їх сімей) отримують страхові виплати в: Донецькій – 43912 осіб; Дніпропетровській – 37710 осіб; Львівській – 15748 осіб; Харківській – 15445 осіб; Луганській – 12395 осіб; Запорізькій – 9980 осіб областях та м. Києві – 6973 особи.

За 2016 рік з бюджету Фонду потерпілим (членам їх сімей) виплачено 5509,2 млн. грн., що на 810,1 млн. грн., або 12,8% менше, ніж в 2015 році.

У структурі страхових виплат, проведених в 2016 році, основна частина припадає на: щомісячні страхові виплати – 5319 млн. грн. (96,5%); одноразову допомогу – 118,8 млн. грн. (2,2%).

На виплату щомісячної грошової суми в разі часткової чи повної втрати працездатності, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого, за 2016 рік витрачено 5082,5 млн. грн., що на 634,1 млн. грн., або на 11,1% менше в порівнянні з минулим роком.

Середньомісячний розмір призначеної виплати склав 2057,5 грн., що на 242,8 грн., або на 13,4% вище порівняно з 2015 роком.

При цьому, чисельність потерпілих, які отримують цей вид виплати, станом на 01.01.2017 в порівнянні з минулим роком зменшилась на 4,7% і становить 200,1 тис. осіб.

Сума щомісячної страхової виплати особам, які мають на це право в разі втрати годувальника, за 2016 рік склала 236,5 млн. грн., що на 29,7 млн. грн., або 11,2% менше порівняно з 2015 роком.

Середньомісячний призначений розмір цієї виплати за звітний період склав 1755,4 грн., що на 174,4 грн. (11%) більше порівняно з відповідним періодом минулого року.

Чисельність утриманців, які отримують щомісячні виплати, в порівнянні з 2015 роком зменшилась на 5,8% і складає станом на 01.01.2017 – 10,9 тис. осіб.

Відповідно до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» та Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 № 1078, протягом 2016 року проводилась індексація грошових доходів, що значною мірою вплинуло на зростання середнього розміру щомісячних страхових виплат потерпілим (членам їх сімей). Сума індексації склала 607,3 млн. грн., що на 38,3% більше, ніж в 2015 році.

У 2016 році відповідно до постанови правління Фонду «Про затвердження Порядку надання страхових виплат, фінансування витрат на медичну та соціальну допомогу, передбачених загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання для осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території і районів проведення антитерористичної операції» від 11.12.2014 № 20 робочими органами виконавчої дирекції Фонду здійснювалось обслуговування 64,2 тис. внутрішньо переміщених осіб.

Станом на 01.01.2017 страхові виплати отримують 44,7 тис. внутрішньо переміщених потерпілих (членів їх сімей). Найбільша кількість тимчасово переміщених потерпілих (членів їх сімей) продовжують отримувати страхові виплати в областях: Донецькій – 14,6 тис. осіб; Луганській – 9,1 тис. осіб; Харківській – 7,5 тис. осіб; Дніпропетровській – 2,5 тис. осіб; Запорізькій – 2,2 тис. осіб та м. Києві – 2,1 тис. осіб.

Слід зазначити, що зменшення суми витрат на щомісячні страхові виплати потерпілим (членам їх сімей) в 2016 році порівняно з минулим роком, пов'язано з тим, що у 2015 році значною мірою було виплачено внутрішньо переміщеним особам раніше нараховані, але не виплачені страхові виплати за 2014 рік.

За 2016 рік виплачено 55,2 млн. грн. одноразової допомоги в разі стійкої втрати професійної працездатності потерпілому, що на 101,3 млн. грн., або 64,7% менше у порівнянні з минулим роком.

Ця допомога протягом звітного року була призначена 3 332 потерпілим, що в порівнянні з 2015 роком менше на 741 особу, або 18,2 відсотка.

Виплата одноразової допомоги в разі стійкої втрати професійної працездатності в середньому на одного потерпілого за 2016 рік призначалася у розмірі 10,2 тис. грн., що на 10,8 тис. грн., або 51,6% менше в порівнянні з минулим роком.

Сума одноразової допомоги в разі смерті потерпілого (утриманцям) за 2016 рік склала 10,2 млн. грн., в порівнянні з 2015 роком вона зменшилась на 7,3 млн. грн., або 41,6 відсотка.

Ця виплата була призначена 326 утриманцям, що менше в порівнянні з 2015 роком на 23 особи, або на 6,6 відсотка.

Середній розмір виплати, призначеної на одного утриманця, зменшився на 10,7 тис. грн., або 27,7% та за 2016 рік склав 27,8 тис. гривень.

Сума одноразової допомоги в разі смерті потерпілого на сім'ю, виплаченої за 2016 рік, склала 53,4 млн. грн., що на 42 млн. грн., або 44% менше, ніж за 2015 рік, ця сума протягом звітного року була призначена для виплати 344 сім'ям. Їх кількість в порівнянні з 2015 роком зменшилась на 64 сім'ї, або на 15,7 відсотка.

Одноразова допомога в разі смерті потерпілого на одну сім'ю за 2016 рік в середньому призначалась у розмірі 137,2 тис. грн., що на 40,8 тис. грн., або на 22,9% менше в порівнянні з 2015 роком.

Зменшення витрат на виплату одноразової допомоги потерпілим та членам їх сімей зумовлено зменшенням кількості осіб, які мають право на ці виплати, а також є наслідком внесених змін до законодавства щодо нового механізму визначення розміру цієї допомоги.

Також протягом 2016 року проведено відшкодування допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або встановлення інвалідності на суму 69,9 млн. грн. 8 970 потерпілим. Середній розмір допомоги склав 7,8 тис. грн., що на 17,6% більше порівняно з 2015 роком.

У 2016 році Фонд проводив виплату щомісячних страхових сум 1 568 потерпілим (членам їх сімей), що проживають за межами України, в країнах, з якими укладено міжнародну угоду України та передбачено здійснення страхових виплат і надання соціальних послуг. Цим потерпілим (членам їх сімей) за звітний період було виплачено 34,5 млн. гривень. Найбільша кількість потерпілих (членів їх сімей) 1 367 осіб, або 87,2% від загальної кількості осіб, які виїхали за межі України, проживають в Російській Федерації, в Республіці Білорусь відповідно 141 особа, або 9%, в Республіці Молдова - 17 осіб, або 1,1 відсотка.

З огляду на вищевикладене зазначаємо, що Фонд прикладає максимум зусиль, щоб забезпечити в повному обсязі гарантії потерпілим (членам їх сімей), як це передбачено законодавством.

Кількість потерпілих (членів їх сімей), яким Фонд проводив страхові виплати, за 2016 рік

Структура виплачених коштів на відшкодування шкоди потерпілим (членам їх сімей) за видами виплат за 2016 рік

Сума страхових виплат потерпілим (членам їх сімей), які проводив Фонд, в розрізі регіонів України за 2016 рікІнтернет-лінія "Запобігання проявам корупції"