Завдання виконавчої дирекції Фонду

Відповідно до Положення про виконавчу дирекцію Фонду, затвердженого постановою правління Фонду від 24 квітня 2007 р. № 23, із змінами, основними завданнями виконавчої дирекції Фонду є:

• забезпечення дотримання положень Конституції України та вимог чинного законодавства, інших нормативно-правових актів у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, що спричинили втрату працездатності;

• виконання завдань та основних принципів страхування від нещасного випадку, а також обов’язків, пов’язаних з координацією страхової діяльності;

• забезпечення виконання рішень правління Фонду;

• забезпечення дотримання процедури страхування працівників і реєстрації страхувальників страховиком;

• збір та акумулювання страхових внесків, визначення умов, порядку обслуговування і гарантій збереження коштів Фонду, що формуються за рахунок страхових внесків та інших джерел фінансування;

• здійснення заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, усунення загрози здоров’ю працівників, викликаної умовами праці;

• забезпечення своєчасного та в повному обсязі відшкодування шкоди, заподіяної працівникові внаслідок ушкодження здоров’я або в разі його смерті, здійснення страхових виплат особам, які перебували на його утриманні;

• фінансування страхових виплат, соціальних послуг і профілактичних заходів відповідно до завдань страхування від нещасного випадку;

• ведення бухгалтерського обліку, звітності, іншої документації, що стосується страхової діяльності;

• підготовка документів і проектів рішень правління та наглядової ради Фонду, що вносяться на їх розгляд; організація проведення засідань правління та наглядової ради Фонду;

• матеріально-технічне забезпечення діяльності Фонду.Інтернет-лінія "Запобігання проявам корупції"