Основні функції самостійних структурних підрозділів виконавчої дирекції Фонду

Основні функції самостійних структурних підрозділів виконавчої дирекції Фонду визначені у відповідних Положеннях про такі структурні підрозділи, які затверджені відповідно до вимог Положення про виконавчу дирекцію Фонду, затвердженого постановою правління Фонду від 24 квітня 2007 р. №23, із змінами, зокрема:

Управління обліку страхувальників та доходів

Здійснення заходів з питань обліку страхувальників та надходження доходів до Фонду, щодо забезпечення розробки та ведення реєстру платників страхових внесків, виконання доходної частини бюджету Фонду за рахунок страхових внесків, пені, штрафів з страхувальників та посадових осіб підприємств, установ та організацій, проведення прогнозних розрахунків доходної частини бюджету Фонду.

Управління методологічної організації відшкодовування шкоди та роботи з потерпілими

Методологічна організація відшкодування шкоди, пов'язаної з втратою застрахованими особами заробітної плати або відповідної її частини під час виконання трудових обов'язків, надання їм соціальних послуг у зв'язку з ушкодженням здоров'я, а також у разі їх смерті – здійснення страхових виплат непрацездатним членам їх сімей.

Управління організації профілактичних заходів та страхових експертиз

Організація проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози здоров'ю застрахованих, викликаним умовами праці

Управління організації надання соціальних послуг

Організація роботи щодо забезпечення виконання вимог чинного законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві в частині забезпечення потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань соціальними послугами реабілітації потерпілих, щодо проведення організаційно-методичної допомоги робочим органам виконавчої дирекції Фонду щодо виконання передбачених Законом повноважень у справі сприяння створенню умов своєчасного забезпечення потерпілих санаторно-курортним лікуванням, технічними та іншими засобами реабілітації, засобами пересування (колясками), автомобілями, необхідними видами догляду та іншими соціальними послугами.

Управління організації надання медичних послуг

Організація відновлення здоров'я та працездатності потерпілих на виробництві від нещасних випадків або професійних захворювань

Управління правового забезпечення

Участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у сфері соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, підготовка пропозицій щодо вдосконалення законодавства з питань соціального страхування, організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання, запобігання невиконанню та усунення порушень вимог актів законодавства, нормативних та розпорядчих документів структурними підрозділами, робочими органами виконавчої дирекції Фонду у процесі виконання покладених на них завдань

Управління бухгалтерського обліку, звітності та методології

Забезпечення ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності з дотриманням єдиних методологічних засад, установлених Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» в виконавчій дирекції Фонду та здійснення контролю за відповідним напрямом роботи у робочих органах виконавчої дирекції Фонду

Управління планування та поточної фінансово-економічної діяльності

Додержання вимог єдиної державної політики з питань складання та виконання бюджету Фонду за доходами та видатками, організація роботи виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів по складанню та виконанню кошторисів за доходами та видатками, організація та проведення фінансування страхових виплат і соціальних послуг, контроль за дотриманням робочими органами та структурними підрозділами виконавчої дирекції Фонду вимог чинного законодавства з питань складання та виконання кошторисів за доходами та видатками

Управління інформаційного забезпечення

Адміністрування та налагодження корпоративної мережі для забезпечення якісного сервісу телекомунікаційної мережі Фонду, проводить комплекс робіт по забезпечення роботи інформаційних систем та баз даних щодо технічних засобів та системного програмного забезпечення, супроводження та адміністрування обладнання та програмного забезпечення підтримки телекомунікаційної системи Фонду, забезпечення технічну підтримку електронного обміну даними з робочими органами Фонду та іншими органами державного управління згідно з затвердженими протоколами обміну, забезпечення організації технічної підтримки технічного та програмного забезпечення ВЕБ-сайту Фонду

Управління організаційної роботи

Організація роботи щодо документального і організаційно-технічного забезпечення засідань правління Фонду та наглядової ради Фонду, вирішення організаційних питань з підготовки та проведення засідань правління Фонду і наглядової ради Фонду, щодо забезпечення взаємодії виконавчої дирекції Фонду з Верховною Радою України, Адміністрацією Президента України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України, центральними органами виконавчої влади, робочими органами виконавчої дирекції Фонду, забезпечує роботу щодо інформування застрахованих осіб і громадськості про діяльність Фонду через засоби масової інформації

Управління контрольно-ревізійної роботи

Проведення ревізій та перевірок фінансово-господарської діяльності робочих органів виконавчої дирекції Фонду у сфері загальнообов‘язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та профзахворювань, виконання постанов правління Фонду та наказів виконавчої дирекції Фонду, організаційно-методичне забезпечення та координація діяльності робочих органів виконавчої дирекції Фонду по контрольно-ревізійній роботі, контроль за усуненням виявлених порушень та запобігання їх у подальшому

Управління справами

Організація адміністративно-господарського та матеріально-технічного забезпечення діяльності виконавчої дирекції Фонду, управління в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, відділяннях в районах та містах обласного значення, здійснення заходів щодо забезпечення функціонування інженерно-технічних систем і мереж адміністративних приміщень апарату виконавчої дирекції Фонду, організація проведення інвентаризації необоротних матеріальних та нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей в структурних підрозділах виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів

Відділ розрахунку та застосування страхових тарифів

Забезпечує організацію роботи щодо проведення розрахунків та підготовки пропозицій щодо розміру галузевих страхових тарифів, класифікації галузей економіки за класами професійного ризику виробництва, встановлення знижок та надбавок до страхових тарифів

Відділ кадрів

Забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової роботи, дотримання в апараті та контроль за дотриманням в робочих органах виконавчої дирекції Фонду вимог чинного законодавства про працю

Управління забезпечення документообігу, контролю виконання документів та організації доступу до публічної інформації

Забезпечення додержання правил документування і порядку роботи з документами у виконавчій дирекції Фонду та її робочих органах відповідно до Інструкції з діловодства, розроблення інструкцій та інших методичних матеріалів із загального діловодства виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів, забезпечення виконання вимог Законів України «Про звернення громадян» та «Про доступ до публічної інформації»Інтернет-лінія "Запобігання проявам корупції"